Archiv (Květen 2009)

» Kdykoli je řeč o fašismu, je řeč o kapitalismu

Leták s tímhle titulkem jsme rozdávali na letošním May Day festivalu pořádaném AFA na Císařské louce. Původně měl zaznít jako projev, nicméně na straně organizátorů se pár dní před akcí objevil ohledně vystoupení KPK na pódiu nesoulad. Text vám přinášíme v PDF verzi.

» Bijme tak, aby to bolelo: Leták k událostem v Janově

Na fašistické aktivity kolem litvínovského Janova reagovala demonstrací 13. prosince 2008 Antifašistická akce. Přinášíme leták, který jsme na akci pražském Těšnově distribuovali. Bijme tak, aby to bolelo (PDF).

» Odbory a politický boj

Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov [...]

» Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana [...]

» R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968

Táto analýza aktivít takzvaného Hnutia 22. marca a robotnícko-študentského výboru, ktorý sa v máji a v júni 1968 schádzal v univerzitnom centre Censier na parížskej Sorbonne, pochádza z pera dvoch priamych účastníkov diania. Značná časť textu vznikala doslova „za pochodu“ a ponúka teda pohľad na májové udalosti tak, ako sa odohrávali pred očami militantov. V [...]