Co přeteklo, stéká. Na blogu KPK najdou čas od času své místo materiály, které se nevešly do téká (Třídní knihy), příležitostně možná i krátké glosy či monitory a texty, s nimiž se zcela neztotožňujeme, k nimž jsme se ale v rámci toho či onoho tématu dostali a přišly nám zajímavé.


» iOtroci Foxconnu: 10 bodov proti jednému hnilému jablku (2)

V dokončení najnovšieho článku z gongchao.org sa autori zaoberajú najmä zápornými stránkami spotrebiteľských kampaní, ktoré žiadajú „spravodlivejšie“ vykorisťovanie pracujúcich v „chudobných“ krajinách ako je Čína. Proti volaniu po bojkotoch tovaru svetových značiek a podpore pracujúcich zvonka stavajú solidaritu „rovných s rovnými“ založenú na prepojení bojov pracujúcich v dodávateľských reťazcoch naprieč celým svetom. Číst dál »

» iOtroci Foxconnu: 10 bodov proti jednému hnilému jablku (1)

Od pražskej prezentácie gongchao.org nás delí týždeň, do tých v Brne a Bratislave zostávajú takmer dva. Ako ďalší predkrm ponúkame prvú časť prekladu celkom nového, dlhšieho textu kolektívu gongchao.org. V tejto časti autori predstavujú spoločnosť Foxconn, opisujú jej výrobný model a manažérsky prístup, osvetľujú kompozíciu jej zamestnancov a všímajú si aj stratégie, ktorými firma i čínsky štát reagujú na najnovšiu vlnu odporu pracujúcich. Číst dál »

» »Stroj je mojím vládcom a pánom«

Hlásime sa s ďalším krátkym prekladom z gongchao.org. Tentoraz ide o úryvky z rozhovoru s Yangom, študentom a robotníkom vo Foxconne. V niekoľkých vetách opisuje odcudzenosť továrenskej práce, vzťah pracujúceho k stroju, ako aj každodenné formy odporu voči režimu vo fabrike. Číst dál »

» Vzbura iOtrokov: Nepokoje v čínskych závodoch Foxconnu

Nasledujúci text z pera „priateľov gongchao.org“ vysvetľuje pozadie dvoch militantných akcií zamestnancov Foxconnu, ku ktorým došlo v roku 2012. Zároveň objasňuje súvislosť nepokojov v čínskych fabrikách tejto spoločnosti s uvedením novej, piatej verzie Apple iPhone. Stručne tiež opisuje situáciu, postoje a túžby novej generácie migrantských pracujúcich – búriacich sa iOtrokov. Pripomíname, že s „priateľmi gongchao.org“ organizujeme prezentácie v Prahe (21. 3.) a Bratislave (27. 3.). Číst dál »

» Keď som pracovala vo Foxconne

Hongkonská mimovládna organizácia SACOM (Students and Scholars Against Corporate Misbehavior) zverejnila v septembri 2012 na YouTube zaujímavý rozhovor s bývalou zamestnankyňou Foxconnu, ktorá päť rokov pracovala v lisovni. V spomienkach sa vracia najmä k zdraviu škodlivému prostrediu a ľahostajnosti nižšieho manažmentu, ktorý v záujme znižovania nákladov nebral ohľad na sťažnosti pracujúcich. K Medzinárodnému dňu žien prinášame odkaz na video a slovenský prepis titulkov. Číst dál »

» Krátke filmy o Foxconne

Srdečne pozývame na prezentácie v Prahe (21. 3.), Brne (26. 3.) a Bratislave (27. 3.). V miniseriáli venovanom Foxconnu pokračujeme predstavením niekoľkých dokumentárnych filmov, ktoré sú zdarma prístupné na internete. Zoznam filmov zostavili gongchao.org. Viete o ďalších zaujímavých filmoch? Napíšte nám na kpk(zavináč)protikapitalu.org alebo na Facebooku. Číst dál »

» Kto sú priatelia Gongchao.org?

Projekt Gongchao.org vznikol v septembri 2008, aby skúmal a dokumentoval zápasy pracujúcich v Číne z hľadiska triedneho boja, migrácie a genderu. Webová stránka ponúka výber analytických textov a príbehov robotníkov v anglickom a nemeckom jazyku. Číst dál »

» Robotnícke nepokoje vo Foxconne, 2010 – 2013

V súvislosti s blížiacou sa prezentáciou o bojoch iOtrokov, ktorá sa bude konať 21. 3. v Prahe, 26. 3. v Brne a 27. 3. v Bratislave, prinášame (neúplný) zoznam štrajkov, okupácií a nepokojov v závodoch Foxconnu v rokoch 2010 – 2013. Preložili sme ho podľa gongchao.org. Číst dál »

» Ľavicová slepá ulička verzus deštruktívna kritika

Srozumitelná historie posledních pětatřiceti let kapitalistického rozvoje a dělnického boje v Číně. Kromě toho se však text zabývá otázkou: Jak represi státu a diktátu kapitálu čelit – ale vyhnout se přitom levicovým iluzím o (demokratizovaných) odborech jako užitečném nástroji pracujících a překročit perspektivu nevládních organizací? Text naznačuje i možnou cestu: je třeba rozumět třídní kompozici a využívat metody dělnického inquiry. Číst dál »

» Učitelia a »logika úspor«

Na slovenskom internete i mimo neho sa v súvislosti so štrajkom a protestmi učiteľov objavujú rôzne špekulácie. O skutočnej výške miezd učiteľov a nepedagogických zamestnancov, o tom, ktorá vláda učiteľom pridala skutočne viac, o tom, či sa kuchárky na základných školách vlastne majú dobre, lebo si môžu prilepšiť cestovinami z jedálne. V panteóne nového slovenského folklóru má už pár rokov svoje pevné miesto aj Grécko. Na to, že Slovensko je – ako tvrdia mnohí – katolíckou krajinou, sme si protestantskú etiku odriekania osvojili na jednotku. Pozrime sa na ňu bližšie. Číst dál »

» Poznámky k štrajku v slovenskom školstve

Bratislavskí učitelia prejavili obdivuhodnú a na Slovensku neobvyklú iniciatívu: nezávisle od rozhodnutia vedenia odborov sa rozhodli pokračovať v ostrom štrajku. V nasledujúcich krátkych poznámkach by sme chceli upozorniť na niekoľko predností i obmedzení tejto iniciatívy a naznačiť možnosti, ako ich využiť a prekonať. Číst dál »

» Kolinko: Třídní kompozice

Dělnická třída není homogenní celek – výchozí podmínky se liší podle typu pracovišť a práce, kvalifikace, genderu a bezpočtu dalších aspektů. Z druhé strany nepanují uvnitř třídy ani stejné zkušenosti s odporem, stávkami, bojem, zkrátka s tím, jak dělníci využívají své „technické“ pracovní podmínky proti kapitálu. Koncept třídní kompozice vnímá v kontrastru vůči tradičním levicovým schématům dělnickou třídu právě v celé její pestrosti, uvnitř které současně hledá možnosti (a limity) boje, stejně jako šance na co nejširší politické sjednocení pracujících. Už víc jak deset let starý text bývalé německé skupiny Kolinko není vyčerpávajícím rozborem tématu, ale zcela jistě do něj poslouží jako stručný a výstižný úvod. Číst dál »

» Výrobu Hyundai v Indii narušila stávka a zpomalení výroby. Za externí dělníky se postavili kmenoví zaměstnanci

Dělníci z outsourcovaného logistického oddělení sloužícího firmě Hyundai v Indii se stávkou domáhají vyšších platů, kmenoví zaměstnanci firmy je v pondělí 8. října podpořili zpomalením výroby. Přinášíme několik poznámek k současnému dění v indické společnosti Hyundai Motor India. Číst dál »

» Zemřel Kuba Polák

Ve věku šedesáti let umřel po vážné nemoci aktivista Jakub Polák.

Politicky jsme byli na hony vzdáleni, nejen proto, že byl produktem snění roku 1968 s jeho limity, osobnostně byl svéráz, často jako by chtěl být ztělesněním antiteze hesla „Anarchie je matka pořádku“. Bez ohledu na to si zasloužil respekt.

Říkal-li, že by se lidi neměli nechat zglajchšaltovat (tohle hrozný slovo četli mnozí z nás poprvé právě od něj), sám podle toho i žil. Dělal si věci po svém, bez ohledu na to, co na to říkala policie, úřady nebo anarchisti, nebyl dogmatik a nebál se myslet jinak. S někým takovým mělo cenu debatovat, protože za takových pozic je i radikální nesouhlas mnohem podnětnější než povrchní přitakávání.

Kruci.

» Maruti Suzuki v Indii: po násilí následuje tvrdá represe

Téměř stovka zatčených, dělníci obvinění z vraždy, výluka výroby, plánované propuštění pěti set dělníků a najmutí tisícovky nových pracovních sil. Tak zatím vypadají následky násilí, které se 18. července prohnalo továrnou Maruti Suzuki v indickém Manesaru. Ta byla od loňského června do října dějištěm stávkového boje, poslední události však zřejmě poměr sil nakloní bohužel výrazně ve prospěch firmy. Číst dál »

» Postoje KPK k protivládním protestům: pesimismus a stereotyp?

Neexistuje přece jen jiná cesta, jak mohou pracující hájit své zájmy, než boj a sebeorganizace na pracovištích? Nejsme moc přísní škarohlídi v tom, jak hodnotíme protesty, které vedou proti reformám odbory a občanská levice? Nemůže být alternativou k třídnímu boji vize nových, samosprávných pracovišť? I internet občas přinese zajímavou kritiku. V debatě pod posledním letákem KPK, který jsme rozdávali na dubnové odborové demonstraci, se na serveru czechcore.cz objevily podnětné kritické poznámky od jednoho ze čtenářů, na něž stálo za to reagovat (ještě jednou díky za ně). Číst dál »

» Španielsky anarchizmus a peniaze

Jednou z tém, ktorým sa v KPK síce dlhodobo venujeme, no prácu na nich prerušuje potreba reagovať na aktuálne udalosti, sú dejiny triednych bojov v Španielsku – pred občianskou vojnou a počas nej. Pri práci na tejto téme vznikli aj nasledujúce predbežné poznámky, venované pokusom o zrušenie peňazí v poľnohospodárskych anarchistických kolektívoch i v mestskej ekonomike. Upozorňujeme, že ide o pracovný text, ktorý netreba chápať ako hotové a uzavreté stanovisko KPK. Uvítame k nemu akékoľvek pripomienky a kritiku. Číst dál »

» Goldmann za všechny peníze

Na blogu K. Goldmanna sa 1. 6. 2012 objavil článok s názvom Reakcionáře usvědčuje jejich vlastní neznalost!. Predkladá rozsiahlu a podrobnú kritiku brožúry Státní fiskální krize a příklad Řecka (ďalej len Státní fiskální krize), ktorú sme tento rok vydali spoločne s belgicko-francúzskou skupinou Mouvement Communiste. Goldmannova kritika sa nezastavuje pri faktických nepresnostiach a tlačových chybách. Naopak, dôraz kladie na to, čo vidí ako teoretické nedostatky nášho prístupu, z ktorých v závere vyvodzuje vážne politické dôsledky. Nasledujúci text je našou odpoveďou K. Goldmannovi. Číst dál »

» Guido Baldi: Tézy o masovom robotníkovi a spoločenskom kapitáli

Baldiho tézy o masovom robotníkovi zhŕňajú operaistický pohľad na premeny triedneho v boja v prvej polovici dvadsiateho storočia. Text ukazuje, ako medzinárodný cyklus bojov spolu s hospodárskou krízou viedli k nástupu nového modelu spravovania vzťahov medzi prácou a kapitálom, ktorý bol charakteristický snahou integrovať požiadavky robotníckej triedy a inštitucionalizovať triedny konflikt. Obsahuje tiež pozoruhodné poznámky na margo radového komunizmu a s ním spojených predstáv o robotníckej samospráve, ale tiež množstvo odkazov na historické boje, ktoré sú u nás dnes takmer neznáme. Číst dál »

» Kritika poslední brožurky KPK a MC o krizi

Kritiky se dočkala brožurka o krizi, kterou jsme napsali spolu s Mouvement Communiste. Byť se kritická recenze značně shazuje arogancí, vezmeme ji jako příležitost vrátit se k některým kategoriím a poznámkám, které náš text o krizi obsahuje. Až bude naše odpověď hotová, najdete ji na našem blogu. Kritika vyšla na blogu Karla Goldmanna: Reakcionáře usvědčuje jejich vlastní neznalost!

» O nemožnosti radikálního odborářství

V následujícím rozhovoru vypráví dělnický militant z Francie o svých zkušenostech se sebeorganizací na pracovištích, se zakládání odborů s přívlastkem „radikální“ a zda vůbec takové odbory můžou sloužit prosazování zájmů pracujících. Klíčová otázka přítomná v rozhovoru je aktuální i v našich podmínkách: Co můžou militanti na pracovištích dělat a jak se můžou organizovat? Rozhovor původně vyšel ve francouzském časopisu Oiseau-Tempête (č. 10 – jaro 2003), později také v německé verzi ve Wildcat (č. 70/léto 2004), z které jsme jej přeložili. Číst dál »

» K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip

Dnes, 28. 5. 2012, uplynulo 141 rokov od porážky Parížskej komúny. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli sprístupniť Marxov text, ktorý doteraz v českom preklade na internete nebol k dispozícii. Občiansku vojnu vo Francúzsku napísal Marx pôvodne ako sériu vyhlásení generálnej rady Prvej Internacionály. Obsahuje podrobnú analýzu predností a limitov parížskeho povstania. Zároveň patrí k prameňom, na ktoré odkazujú spory o Marxovom poňatí štátu, takže dodnes tvorí užitočný študijný materiál. Súčasťou vydania je aj predslov F. Engelsa a krátka chronológia udalostí. Číst dál »

» Cornelius Castoriadis: Čo je naozaj dôležité

Nasledujúci text sme pôvodne vydali v nultom čísle nášho bulletinu Třídní kniha. Jeho autorom je Cornelius Castoriadis (1922 – 1997), ktorý bol jednou z hlavných osobností francúzskej skupiny Socialisme ou Barbarie („Socializmus, alebo barbarstvo“, 1949 – 1966). Tá sa svojím pôsobením postavila do protikladu voči oficiálnemu robotníckemu hnutiu a zásadne ovplyvnila libertínskych komunistov po celom svete. K niekdajším členom skupiny patrili aj Guy Debord (nestor situacionistov), Claude Lefort (politický filozof), Jean-François Lyotard (filozof) alebo Henri Simon (dnes v skupine Echanges et Mouvement). Číst dál »

» 167 > 0 alebo Kosík 2.0

Pozorný čitateľ nás upozornil, že v Dialektike konkrétneho, ktorú sme nedávno zverejnili na blogu, chýbajú strany 166 a 167. Za chybu sa ospravedlňujeme a hneď ju aj naprávame: Nasledujúci odkaz vás dovedie k plnej verzii (2.0) tretieho vydania Kosíkovej práce: Karel Kosík: Dialektika konkrétního.

» Kdo by měl komu nařezat?

Horké léto 1980. Polskem se valí vlna okupačních stávek vedených Solidaritou. Jedním z předáků je i elektrikář z gdaňských loděnic Lech Wałęsa. Mezi požadavky stávkujících se mimo jiné objevuje zastavení růstu cen, zvýšení platů, prodloužení mateřské dovolené či lepší pracovní podmínky.

Květen 2012. Z bývalého elektrikáře je již bývalý prezident. Polský parlament zrovna zatlouká další hřebíček do rakve sociálních výdobytků – prodlužuje věk pro odchod do důchodu na 67 let. Na protest proti schválení zákona odboráři ze Solidarity zablokovali všechny východy z polského parlamentu. Dále spálili portréty všech ministrů a obraz premiéra Tuska pověsili na šibenici. Číst dál »

» Lidé, bděte!

Autonomie proleteriátu? Aktivita ve vaší komunitě? Dělnické hlídky? Omyl. V následujících řádcích vám stranický kádr KSČM osvětlí, že „díky technickému pokroku se nám dostala do ruky účinná zbraň – mobilní telefon.“ Pokud tedy někde uvidíte „vysmátou mládež ovlivněnou dýmem marihuany“ neváhajte a začněte práskat. Tento vysoce třídně uvědomělý postoj má i důležitý ekologický aspekt – ušetříte policii stohy papíru. Číst dál »

» Gianni Sbrogiò: Spomienky operaistického militanta II.

V pokračovaní rozhovoru (prvá časť tu) sa militant talianskej operaistickej skupiny Potere Operaio Gianni Sbrogiò vracia k vzťahu „externistov“ (teda študentov a univerzitných intelektuálov) k činnosti a bojom skupín, ktoré pôsobili na pracoviskách. V závere rozhovoru sa vyjadruje k postupnému rozkladu talianskeho hnutia v 70. rokoch: od integrácie požiadaviek autonómnych organizácií prostredníctvom odborov, cez ekonomickú krízu a premenu materiálnych podmienok boja, až po degeneráciu hnutia do ozbrojených skupín a následnú rozsiahlu štátnu represiu. Číst dál »

» Gianni Sbrogiò: Spomienky operaistického militanta I.

V roku 2008 sme v spolupráci s nemeckým časopisom Wildcat pripravili česko-slovenský preklad filmu Porto Marghera: Posledné ohne, ktorý sleduje históriu robotníckych bojov v talianskom petrochemickom priemysle. Súčasťou DVD je aj booklet (na stiahnutie v PDF), ktorý podrobnejšie opisuje historický kontext a význam tzv. operaizmu (z tal. operaio, robotník; v angl. niekedy workerism). Išlo o špecifický prúd v povojnovom talianskom marxizme, ktorý okrem množstva iných skupín a teoretikov (spomeňme napr. J. Hollowaya, ktorý v roku 2011 vystúpil na pražskom May Day) významne ovplyvnil aj naše chápanie politiky.

Teraz prinášame preklad rozhovoru s Giannim Sbrogiòm, jedným z aktérov udalostí, ktoré opisuje spomínaný film. V rozhovore sa možno dočítať napríklad o tom, akú štruktúru mali organizácie ako Potere Operaio a ako fungovali na regionálnej či celoštátnej úrovni, ako v nich prakticky vyzerala spolupráca intelektuálov a robotníkov, resp. „externistov“ a „internistov“, o limitoch zastupiteľskej politiky, ale tiež tom, ako sa boje pracujúcich v Taliansku vyvíjali – na pozadí meniacich sa ekonomických podmienok a reakcií štátu – od ich rozkvetu v šesťdesiatych rokoch až po intenzívnu represiu a rozklad koncom rokov sedemdesiatych. Číst dál »

» Za duchovní potřeby pracující třídy!

Následující úryvek z vystoupení poslankyně Gabriely Peckové (TOP09, na fotografii) lze interpretovat různě. Třeba jde o svérázny příspěvek k (jinak k smrti nudné) debatě katedrových socialistů 21. století o „přerozdělování versus uznání“, ve kterém se Pecková postavila jednoznačně na stranu současného šéfa frankfurtského Ústavu pro sociální výzkum, Axela Honnetha. Je však taky možné, že paní poslankyně pro inspiraci sáhla ke klasické politické ekonomii a rozhodla se kázat tělesnou zdrženlivost ve jménu duchovní čistoty (a zdravého rozpočtu). Nebo jde snad o souhlasné kryptostanovisko k šesté z Tezí o Feuerbachovi, ve které Marx definuje lidskou podstatu jako „souhrn společenských vztahů“? Posuďte sami. Číst dál »

» Karl Marx slaví narozky

Před 194 lety se v německém Trevíru narodil Karl Marx. Při této příležitosti dáváme k dispozici dva texty, které se v češtině zatím na webu neobjevili: Ke kritice politické ekonomie (1859) a tzv. Kritiku gothajského programu (1875).

Každý podle svých schopností, ale dárky pro všechny! Číst dál »