Balíček opatrení nás poškodzuje, odporúčame neprevziať!

Nasledujúci leták dnes rozdávame na demonštrácii proti „konsolidačnému balíčku“ v Bratislave.

Balíček opatrení nás poškodzuje, odporúčame neprevziať! (PDF)