Příspěvky označené »1968«

» Poslední sbohem našemu příteli

Ve čtvrtek 25. března zemřel v Paříži po dlouhé a těžké nemoci Daniel (Bill), člen skupiny Mouvement Communiste, který pro nás díky svým zkušenostem a elánu znamenal hodně. Bylo mu 68 let. Tahle slova zazněla na jeho pohřbu. Zásadový a autoritativní, ale laskavý a přátelský, tak znal Billa každý. Nebyl militantem, který by si navlékal [...]

» Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana [...]

» R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968

Táto analýza aktivít takzvaného Hnutia 22. marca a robotnícko-študentského výboru, ktorý sa v máji a v júni 1968 schádzal v univerzitnom centre Censier na parížskej Sorbonne, pochádza z pera dvoch priamych účastníkov diania. Značná časť textu vznikala doslova „za pochodu“ a ponúka teda pohľad na májové udalosti tak, ako sa odohrávali pred očami militantov. V [...]

» Květen/červen 1968 – Francie

S každými oslavami května 1968 ve Francii sílí mýtus, který zahaluje oparem skutečné historické události. Generální stávka a jejích deset miliónů stávkujících! Mýty však mají být demontovány. Pokud ve Francii bylo mezi 20. květnem a 4. červnem deset miliónů námezdně pracujících, kteří nechodili do práce, neznamená to devět či deset miliónů aktivních stávkujících. Stávkové hnutí, [...]

» Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD

Dokumentárny film talianskych tvorcov Porto Marghera: Posledné ohne pre európskych divákov „objavila“ redakcia nemeckého časopisu Wildcat. Vyšiel ako DVD-príloha magazínu v zimnom čísle 2006/2007. V nasledujúcich mesiacoch redakcia v spolupráci s jednotlivcami i skupinami v rôznych krajinách preložila titulky k filmu a pripravila rozsiahly sprievodný booklet. Česko-slovenský preklad bookletu z dielne KPK je teraz voľne [...]