Příspěvky označené »odbory«

» Soma: Vražda robotníkov v mene zisku

Takmer presne po roku prinášame preklad ďalšieho článku D. Valeriana k aktuálnym udalostiam v Turecku (predchádzajúce pozri 1, 2). Ten dnešný je venovaný banskému nešťastiu v Some, ku ktorému došlo 13. mája 2014 a podľa oficiálnych správ pri ňom zahynulo 301 ľudí. Valerian ukazuje, že táto udalosť nebola žiadnou prírodnou, „prirodzenou“ katastrofou, ale ďalšou vraždou [...]

» Jeden odborový kus pořád dokola: žadonění o respekt a strašení, jemuž nikdo nevěří

… další představení, kategorie divadelní klasika. Jeho autoři dělají jeden remake onoho kusu za druhým. Zvonilo se už potřetí, takže ticho, opona jde nahoru:

» Grécko: Boje v kríze

Bojovné generálne štrajky, vysoká nezamestnanosť (mladých ľudí) a silnejúci náckovia – takýto obraz nám zvyčajne prezentujú médiá. Je na tom niečo pravdy. Grécko pod dohľadom Trojky prechádza „reformami pracovného trhu“, ktoré silne pripomínajú nemeckú Agendu 2010, avšak s ďalekosiahlejšími dôsledkami. Zatiaľ čo nemecká ľavica vkladá do politických generálnych štrajkov veľké nádeje, tento článok od súdruha z Atén hovorí [...]

» Dve nové mini-brožúry

V poslednom období sme priniesli niekoľko dlhších textov venovaných bojom zamestnancov v čínskych fabrikách Foxconnu, pracovným podmienkam v továrňach tejto firmy v Českej republike a na Slovensku, ale tiež perspektívam triedneho boja v prudko sa rozvíjajúcej čínskej kapitalistickej ekonomike. Najdôležitejšie texty sme sa rozhodli spojiť a ponúknuť vo forme dvoch brožúr, ktoré sme včera predstavili [...]

» Proti fetišu reprezentácie (Triedny boj v Číne…)

Najnovší článok kolektívu gongchao.org má podtitul „Triedny boj v Číne za hranicami ľavicového »veľkého rozprávania«“. V niekoľkých bodoch sumarizuje dejiny triednych bojov v Číne a opisuje charakter súčasných zápasov a ich aktérov. Jeho skutočným ťažiskom je však kritika rozšírenej predstavy, podľa ktorej to, čo bojom v Číne (i inde) chýba, je inštitucionalizovaná forma, akú im [...]

» Foxconn, Nitra: Spomienky ex-zamestnankyne a dejiny fabriky

V spolupráci s gongchao.org sme pripravili nasledujúci materiál o Foxconne v slovenskej Nitre. Jeho súčasťou je príbeh bývalej zamestnankyne, ktorá pracovala najprv v Sony v Trnave a neskôr v novej fabrike tejto firmy v Nitre. Zostala tu i potom, čo nitriansku fabriku odkúpil Foxconn. Z jej spomienok sa napríklad dozvedáme, že práca migrantov v Nitre [...]

» Chung Hong, Poľsko: interview

V nadväznosti na predchádzajúci článok o štrajku v poľskej elektrotechnickej fabrike Chung Hong publikujeme krátky rozhovor s niekoľkými aktérmi boja, členmi anarchosyndikalistických odborov Iniciatíva pracujúcich (Inicjatywa Pracownicza). V interview hovoria o organizácii výroby vo fabrike a o pracovných podmienkach, ale tiež o založení odborovej organizácie a dôvodoch, ktoré k nemu viedli. Text sme prevzali z [...]

» Chung Hong, Poľsko: »Nie sme stroje!«

Voľným pokračovaním nášho miniseriálu o Foxconne je aj nasledujúci text, ktorého autormi sú rovnako členovia kolektívu gongchao.org. Článok sa venuje neúspešnému štrajku v poľskej továrni Chung Hong Electronics v roku 2012. Článok podrobne rekapituluje kontext a priebeh celého boja: od pracovných podmienok cez vznik anarchosyndikalistickej odborovej organizácie až po spontánny štrajk, výluku, represiu zo strany [...]

» Foxconn: Texty, filmy a plány

V priebehu uplynulých dvoch týždňov sa v Prahe, Brne a Bratislave konali prezentácie kolektívu gongchao.org venované bojom pracujúcich vo Foxconne. Spolu sa ich zúčastnilo okolo 70 ľudí. Teraz prinášame zhrnutie odkazov na všetky články, ktoré sme v tomto období publikovali, ale najmä pár slov o tom, čo ešte chystáme…

» Odlišné režimy práce? Foxconn v ČR (3)

Záverečná časť štúdie Rutvice Andrijašević a Deviho Sacchetta analyzuje kompozíciu pracovnej sily v pardubickom a kutnohorskom závode a ukazuje, že ide o etnicky veľmi pestrý a vysoko mobilný segment pracujúcej triedy. Všíma si aj organizáciu života pracujúcich na ubytovniach, ktorú majú na starosti personálne agentúry.

» Odlišné režimy práce? Foxconn v ČR (2)

Druhá časť štúdie skúma organizáciu pracovného času v pardubickom a kutnohorskom Foxconne, ako aj hierarchiu pracovných síl, ktorá sa od nej odvíja. Pozrieme sa aj na úlohu odborov a dostaneme odpoveď na otázku, prečo sa v Čechách už nevyrábajú produkty firmy Apple… Za mimoriadne zaujímavé a dôležité však považujeme úvahy autorskej dvojice o úlohe pracovných [...]

» Odlišné režimy práce? Foxconn v ČR (1)

Nasledujúci článok je – pokiaľ vieme – jedinou analýzou svojho druhu, ktorá sa zameriava na české továrne Foxconnu v Pardubiciach a Kutnej Hore. Pochádza z knihy iSlaves – Ausbeutung und Widerstand in Chinas Foxconn-Fabriken („iOtroci – Vykorisťovanie a odpor v čínskych fabrikách Foxconnu“), ktorá vyšla v marci 2013 vo viedenskom nakladateľstve Mandelbaum Verlag. Pôvodná, nemecká [...]

» Poznámky k štrajku v slovenskom školstve

Bratislavskí učitelia prejavili obdivuhodnú a na Slovensku neobvyklú iniciatívu: nezávisle od rozhodnutia vedenia odborov sa rozhodli pokračovať v ostrom štrajku. V nasledujúcich krátkych poznámkach by sme chceli upozorniť na niekoľko predností i obmedzení tejto iniciatívy a naznačiť možnosti, ako ich využiť a prekonať.

» Maruti Suzuki v Indii: po násilí následuje tvrdá represe

Téměř stovka zatčených, dělníci obvinění z vraždy, výluka výroby, plánované propuštění pěti set dělníků a najmutí tisícovky nových pracovních sil. Tak zatím vypadají následky násilí, které se 18. července prohnalo továrnou Maruti Suzuki v indickém Manesaru. Ta byla od loňského června do října dějištěm stávkového boje, poslední události však zřejmě poměr sil nakloní bohužel výrazně ve prospěch firmy.

» Postoje KPK k protivládním protestům: pesimismus a stereotyp?

Neexistuje přece jen jiná cesta, jak mohou pracující hájit své zájmy, než boj a sebeorganizace na pracovištích? Nejsme moc přísní škarohlídi v tom, jak hodnotíme protesty, které vedou proti reformám odbory a občanská levice? Nemůže být alternativou k třídnímu boji vize nových, samosprávných pracovišť? I internet občas přinese zajímavou kritiku. V debatě pod posledním letákem KPK, který jsme [...]

» Guido Baldi: Tézy o masovom robotníkovi a spoločenskom kapitáli

Baldiho tézy o masovom robotníkovi zhŕňajú operaistický pohľad na premeny triedneho v boja v prvej polovici dvadsiateho storočia. Text ukazuje, ako medzinárodný cyklus bojov spolu s hospodárskou krízou viedli k nástupu nového modelu spravovania vzťahov medzi prácou a kapitálom, ktorý bol charakteristický snahou integrovať požiadavky robotníckej triedy a inštitucionalizovať triedny konflikt. Obsahuje tiež pozoruhodné poznámky na margo radového komunizmu a s ním spojených predstáv [...]

» O nemožnosti radikálního odborářství

V následujícím rozhovoru vypráví dělnický militant z Francie o svých zkušenostech se sebeorganizací na pracovištích, se zakládání odborů s přívlastkem „radikální“ a zda vůbec takové odbory můžou sloužit prosazování zájmů pracujících. Klíčová otázka přítomná v rozhovoru je aktuální i v našich podmínkách: Co můžou militanti na pracovištích dělat a jak se můžou organizovat? Rozhovor původně vyšel ve francouzském časopisu Oiseau-Tempête (č. 10 – jaro 2003), [...]

» Cornelius Castoriadis: Čo je naozaj dôležité

Nasledujúci text sme pôvodne vydali v nultom čísle nášho bulletinu Třídní kniha. Jeho autorom je Cornelius Castoriadis (1922 – 1997), ktorý bol jednou z hlavných osobností francúzskej skupiny Socialisme ou Barbarie („Socializmus, alebo barbarstvo“, 1949 – 1966). Tá sa svojím pôsobením postavila do protikladu voči oficiálnemu robotníckemu hnutiu a zásadne ovplyvnila libertínskych komunistov po celom svete. K niekdajším členom [...]

» Demonstrace nestačí, volby nepomůžou: své zájmy musíme bránit sami – na pracovištích

Demonstrace v sobotu 21. dubna byla, ať se přikloníme k nižšímu (80 tisíc), nebo vyššímu (120 tisíc) odhadu počtu jejích účastníků, dokladem obecné nevole s útokem na životní standard pracující třídy. Zda se nespokojenost přemění v opravdovou obranu našich životních podmínek, záleží na tom, zda ji třída dokáže vyjádřit tam, kde může být nejsilnější – na [...]

» Workers on the Government and Union Slide: from one defeat to another so far

Ever since the first days of this government’s term in office it has been clear that it will attack working-class living standards (the coalition parties promised this even before the election). The employees of the public sector were just the first ones in line. According to the government plans workers as a whole are soon [...]

» Some notes on, but not limited to, the transit strike of June 16, 2011 in the Czech Republic

A short text analyzing the transport strike which took place on June 16, 2011 in a protest against health and pension reform in Czech and its context.

» Pár poznámek nejen k dopravní stávce z 16. června

Protesty proti vládnímu útoku na životní podmínky pracujících, jakkoli jsou v odborovém rámci a jakkoli se ničeho nedomohly, jako by naznačovaly, že něco může být ve vzduchu. Přesto se, tak jako vždy, vyplatí přísná analýza víc než levičácké nadšenectví. Nabízíme několik postřehů k dopravní stávce.

» Třídní kniha č. 3: Pracující na vládní a odborové klouzačce: od prohry k prohře

Nové číslo Třídní knihy si všímá, o co se hrálo při prvním útoku vládní koalice na životní podmínky pracující třídy v Česku, při útoku, jehož terčem byli zaměstnanci a zaměstnankyně veřejné sféry. Shrnuje kroky vlády i odborů (a absenci vlastní aktivity pracujících), důvody vládního vítězství a přibližuje, jaké nebezpečí i šance na třídu čekají v [...]

» Reformy a my: jaké máme šance?

Dotknou se nás všech, studujících, pracujících, nezaměstnaných i seniorů. O dopadu vládních opatření na naše peněženky se píše, jak nám ale zhorší podmínky i v politickém smyslu? Proč k nim dochází, proč na ně nejsou kroky odborů a postoje levicových občanských iniciativ adekvátní odpovědí a jaké možnosti dává současná situace nám samotným? Na prezentaci a [...]

» Miluju žlutý obrazovky

…ohlédnutí nejen za stávkou v nošovické továrně Hyundai v prosinci 2009 přináší nová publikace KPK.

» Jak a proč bojovat proti propouštění?

Text francúzsko-belgickej skupiny Mouvement Communiste z roku 2005 je venovaný problému, ktorý súvisí s charakterom kapitalistickej výroby samej: masovému prepúšťaniu a zatváraniu podnikov či prevádzok v dôsledku krízy a/alebo reštrukturalizácie. Bez nárokov na formuláciu abstraktných a večne platných princípov hľadá pozíciu, ktorú by zoči-voči prepúšťaniu mali zaujať komunisti a bojovní pracujúci. Na príklade niekoľkých bojov [...]

» Odbory a politický boj

Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov [...]

» Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana [...]

» KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela

Odborová stávka z 24. června letošního roku byla namířena proti vládním reformám, ale nevypověděla jen o tom, nakolik si politici (ne)dělají z odborů hlavu. Naznačila též leccos o síle a moci odborů uvnitř dělnické třídy, o jejich schopnosti mobilizovat na pracovištích, ale i o stavu, v němž se proletariát v Česku nachází. Druhý bulletin KPK [...]

» Škoda Auto: inspirace z Mladé Boleslavi?

Několik poznámek k odbory kontrolovanému protestu v mladoboleslavské Škodovce z jara 2005.