Příspěvky označené »Řecko«

» Grécko: Boje v kríze

Bojovné generálne štrajky, vysoká nezamestnanosť (mladých ľudí) a silnejúci náckovia – takýto obraz nám zvyčajne prezentujú médiá. Je na tom niečo pravdy. Grécko pod dohľadom Trojky prechádza „reformami pracovného trhu“, ktoré silne pripomínajú nemeckú Agendu 2010, avšak s ďalekosiahlejšími dôsledkami. Zatiaľ čo nemecká ľavica vkladá do politických generálnych štrajkov veľké nádeje, tento článok od súdruha z Atén hovorí [...]

» Učitelia a »logika úspor«

Na slovenskom internete i mimo neho sa v súvislosti so štrajkom a protestmi učiteľov objavujú rôzne špekulácie. O skutočnej výške miezd učiteľov a nepedagogických zamestnancov, o tom, ktorá vláda učiteľom pridala skutočne viac, o tom, či sa kuchárky na základných školách vlastne majú dobre, lebo si môžu prilepšiť cestovinami z jedálne. V panteóne nového slovenského folklóru má už pár rokov svoje pevné miesto aj [...]

» Státní fiskální krize a příklad Řecka

Jaká je úloha krizí pro fungování zbožní ekonomiky, jaký je jejich mechanismus, jaká je role úvěru a proč proti sobě nestojí „zlá a parazitická“ finanční sféra a „dobrá a produktivní“ reálná ekonomika? Jak hodnotit kondici kapitalismu a co bude jeho jedinou skutečně systémovou krizí? Nová brožurka Kolektivně proti kapitálu a Mouvement Communiste začíná obecnějšími otázkami, aby se po úvodu zaměřila na [...]

» Súčasná kríza: Prezentácia k Prvému máju

V rámci tohtoročných Akčných dní sme v pražskom klube Cross usporiadali debatu o súčasnej kríze, situácii v Grécku a občianskych protestoch proti reformám v Českej republike. Teraz prinášame PDF verziu prezentácie z prvého bloku, teda k súčasnej kapitalistickej kríze.

» Naše témata pro První máj 2012 v Crossu (sobota 28. dubna)

Najdete nás nahoře v salónku v kavárně, startujeme ve dvě hodiny a s přestávkami vám nabídneme tři témata: podíváme se na krizi (a mýty o ní), zastavíme se v Řecku a načrtneme bilanci téměř dvou let trvajících odborových a občanských protestů proti reformám v Česku (a jejich limitů i perspektiv). To vše v Crossu v [...]

» Úvodní poznámky k „hnutí lidových shromáždění“

Řecko zažilo koncem června dvoudenní generální stávku a hnutí shromáždění na náměstích. Přinášíme postřeh z pera tamní skupiny Ta Paidia Tis Galarias.

» Rozpočtová krize řeckého státu

Plán kapitálu, podľa ktorého majú za krízu zaplatiť vykorisťovaní, je politickým plánom. Grécky príklad je paradigmatický pre to, čo sa v rôznych podobách odohrá v živote celej občianskej spoločnosti, ale najmä pracujúcej triedy, v nadchádzajúcom desaťročí. Iba všeobecný politický plán ofenzívy robotníckej triedy tomu môže čeliť. Plán, ktorý nevznikne za zatvorenými dverami na schôdzach revolučných [...]

» V kritických a dusných časech

Další text skupiny Ta Paidia Tis Galarias se vztahuje k událostem na řeckých ulicích 5. a 6. května. Nenaznačuje tak bohužel, zda je odpověď proletariátu v Řecku tak rázná na pracovištích jako na ulicích. Přináší však hrubou reflexi anarchistického insurekcionismu a tvrdí, že je k otázce násilí třeba přistoupit bez jeho fetišizace a adorace, které [...]

» Jen jediné je nutné vyrovnat: naše účty s kapitálem a jeho státem

Následující text přináší svědectví o protestech, které probíhají v Řecku proti protidělnickým úsporným opatřením státu a kapitálu v souvislosti s krizí dluhu. Silnou stránkou textu je realistický pohled – jeho pisatelé ze skupiny TPTG mají daleko k levicovému hyperoptimismu, který vidí za každou odborovou stávkou a demonstrací „rozhodné dělnické hnutí“. Na druhou stranu se z [...]