November 1989: The Working Class Trapped Under the Velvet Tricolour

We are pleased to announce the English translation of our pamhplet on the Czechoslovak Velvet Revolution of 1989. In 2009, when it was originally published, we wrote: The demise of the Stalinist monopoly in November 1989 presented a relatively open situation… which the working class did not exploit to establish itself as an independent political force. This pamphlet emphasizes that the “socialist regime” was very successful at demobilizing the proletariat, and adds that the working class was prevented from finding its political, subversive face by the vanguard of the “Velvet Revolution”, the Civic Forum. Under its leadership, the working class became a prisoner of the concept of citizenship – and, defenceless as it was, later a passive victim of the infamous “tightening of belts” in the 1990s. The true symbol of November 1989 was no velvet, but rather a straitjacket knit from the civic tricolor.

The pamphlet is available as a free PDF below… Pokračovat ve čtení „November 1989: The Working Class Trapped Under the Velvet Tricolour“

Taranto, Taliansko: Proti alternatíve „zdravie, alebo práca“

Boje pracujúcich sa vedú nielen na pracoviskách, a nielen za vyššie mzdy či lepšie pracovné podmienky. Príkladom je aj Výbor slobodných a mysliacich obyvateľov a pracujúcich z talianského Taranta, ktorý sa vzbúril proti znečisťovaniu životného prostredia vo svojom meste. Do sporu sa dostal nielen s priemyselníkmi a štátnym aparátom, ale aj s odbormi a ľavicovými stranami. Pokračovat ve čtení „Taranto, Taliansko: Proti alternatíve „zdravie, alebo práca““

Státní fiskální krize a příklad Řecka

Jaká je úloha krizí pro fungování zbožní ekonomiky, jaký je jejich mechanismus, jaká je role úvěru a proč proti sobě nestojí „zlá a parazitická“ finanční sféra a „dobrá a produktivní“ reálná ekonomika? Jak hodnotit kondici kapitalismu a co bude jeho jedinou skutečně systémovou krizí? Nová brožurka Kolektivně proti kapitálu a Mouvement Communiste začíná obecnějšími otázkami, aby se po úvodu zaměřila na vývoj současné krize.

Od „sub-prime“ krize z roku 2007 se dostaneme přes pád banky Lehman Brothers ke krátké krizi zhodnocování, zmíníme aktivity americké Federální rezervní banky i jejích evropských protějšků a dostaneme se až k současné, druhé fázi globální krize – k fiskální krizi států.

Věnovat se budeme Řecku, které je nejostřejším, i když ne jediným příkladem fiskální krize, a pokusíme se formulovat, co znamená krize pro pracující třídu – jakou politikou by na ni měla třída reagovat. Pokračovat ve čtení „Státní fiskální krize a příklad Řecka“

Dělnická autonomie útočí v Číně

Mluvilo se o „stávkové nákaze“ a byl k tomu dobrý důvod. V polovině loňského roku se totiž průmyslovým pásmem táhnoucím se po čínském pobřeží převalila vlna stávek, která vyděsila stát i šéfy. Začala v autoprůmyslu, ale podmanila si i elektroprůmysl či další provozy a vedla ke zvyšování minimálních mezd v mnoha provinciích. Publikace Kolektivně proti kapitálu (KPK) a Mouvement Communiste (MC) si všímá nejen stávkové vlny samotné, ale i životních podmínek pracujících, otázky vnitřní migrace i třídního boje od roku 1949. V neposlední řadě se brožura dotýká i toho, jaké implikace může pro světovou ekonomiku mít, že Čína přestává být zásobníkem levné a poslušné pracovní síly… a co to může znamenat pro globální dělnickou třídu. Publikace vyšla v březnu roku 2011. Pokračovat ve čtení „Dělnická autonomie útočí v Číně“

Rozpočtová krize řeckého státu

Plán kapitálu, podľa ktorého majú za krízu zaplatiť vykorisťovaní, je politickým plánom. Grécky príklad je paradigmatický pre to, čo sa v rôznych podobách odohrá v živote celej občianskej spoločnosti, ale najmä pracujúcej triedy, v nadchádzajúcom desaťročí. Iba všeobecný politický plán ofenzívy robotníckej triedy tomu môže čeliť. Plán, ktorý nevznikne za zatvorenými dverami na schôdzach revolučných skupín, ale naopak, zrodí sa v horúčave bojov autonómnych politických výborov. Plán, ktorý priamo zaútočí na štátny reformizmus a agenta kapitalistickej ofenzívy, ktorý už vládne v Aténach. Pokračovat ve čtení „Rozpočtová krize řeckého státu“

Jak a proč bojovat proti propouštění?

Text francúzsko-belgickej skupiny Mouvement Communiste z roku 2005 je venovaný problému, ktorý súvisí s charakterom kapitalistickej výroby samej: masovému prepúšťaniu a zatváraniu podnikov či prevádzok v dôsledku krízy a/alebo reštrukturalizácie. Bez nárokov na formuláciu abstraktných a večne platných princípov hľadá pozíciu, ktorú by zoči-voči prepúšťaniu mali zaujať komunisti a bojovní pracujúci. Na príklade niekoľkých bojov vo Francúzsku v rozmedzí rokov 1972–2001 ukazuje, že nech už v tejto situácii vyvinie robotnícka trieda akúkoľvek aktivitu, nemôže sa spoliehať na odbory, politické strany, ba ani dobromyseľných ľavičiarov, ale len na vlastné sebavedomie a kolektívnu silu – na seba samu ako autonómneho aktéra.

Myslíme si, že v kontexte prepúšťania, ktoré po niekoľkých rokoch nerušeného hospodárskeho boomu priniesla ekonomická kríza do Čiech i na Slovensko, by táto brožúra mohla pomôcť nielen pri vyjasňovaní teoretických stanovísk, ale i pri hľadaní praktických možností intervencie v bojoch. V elektronickej podobe si ju môžete stiahnuť tu.

Jak a proč bojovat proti propouštění? (PDF)

Stáhnout

Listopad 1989. Proletariát spoutaný sametovou trikolórou

V listopadu 1989 představoval odchod stalinistického monopolu ze scény relativně otevřenou situaci… které však dělnická třída nevyužila k tomu, aby se prosadila jako nezávislá politická síla. Aktuální brožurka KPK připomíná, že „socialistický režim“ byl totiž v demobilizaci proletariátu velmi úspěšný, a dodává, že tomu, aby třída našla svou politickou, subverzivní tvář během listopadu, poté zamezil předvoj „sametové revoluce“ Občanské fórum. Pod jeho vedením se dělnická třída stala vězněm konceptu občanství (a i díky tomu, že proti němu byla tak bezbranná, se stala tak pasivní obětí utahování si opasků v devadesátých letech). Opravdovým symbolem listopadu 1989 nebyl samet, ale svěrací kazajka spletená z občanské trikolóry. Pokračovat ve čtení „Listopad 1989. Proletariát spoutaný sametovou trikolórou“

Odbory a politický boj

Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov až po leninistov. Proti trockistickým ilúziám o obrode „starých“, integrovaných odborov, i proti anarchosyndikalistickej viere v možnosť „nových“, alternatívnych či radikálnych odborov, stavia perspektívu nezávislých proletárskych štruktúr, ktoré politický boj spájajú s materiálnym základom bezprostredných ekonomických požiadaviek a prekonávajú tak tradičnú separáciu medzi nimi. Pokračovat ve čtení „Odbory a politický boj“

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana Francúzska a jej odbory, CGT. Brožúra úspešne dekonštruuje mýtus o slávnom „Máji ’68“ a ukazuje, že situácia bola príležitosťou na autonómny boj − mimo politických strán a odborov − ktorú však francúzsky proletariát zmeškal a zaplatil za to trpkou porážkou. Následný retour à la normale („návrat k normálu“) však čoskoro narušili boje začiatkom sedemdesiatych rokov, ktorým sa v kontraste s mýtickým Májom obvykle venuje len malá pozornosť.

Pôvodný text vyšiel vo francúzštine v decembri 2006. Česko-slovenský preklad z dielne KPK je založený na anglickej verzii z roku 2008.

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich (PDF)

Stáhnout