Prezentace: Krize, vzdělávání a boje v USA (Praha, 10. 7.)

Spouštěčem současné ekonomické krize byl krach amerického trhu s nemovitostmi a prasknutí hypoteční bubliny. Potenciálním zdrojem nových problémů je v současnosti sektor studentských půjček, které hned po hypotékách tvoří největší část dluhu amerických domácností. Objem studentských dluhů již zřejmě přesáhl jeden bilion (tisíc miliard) dolarů, z toho nesplácené úvěry tvoří asi 100 miliard. Alespoň jednu půjčku na školné tedy splácí asi 37 milionů studentů; průměrná výše jejich dluhu činila minulý rok téměř 25 000 dolarů, přičemž stále roste. Jak tato situace souvisí s vývojem ekonomické krize v Spojených státech, k jakým transformacím dochází v sektoru vzdělávání, ale hlavně – jaké boje se dnes v tomto kontextu vedou? Na tyto otázky odpoví prezentace našeho přítele ze San Francisca, která se uskuteční ve středu 10. 7. o 18:30 v Café V lese. Pokračovat ve čtení „Prezentace: Krize, vzdělávání a boje v USA (Praha, 10. 7.)“

Učitelia a »logika úspor«

Na slovenskom internete i mimo neho sa v súvislosti so štrajkom a protestmi učiteľov objavujú rôzne špekulácie. O skutočnej výške miezd učiteľov a nepedagogických zamestnancov, o tom, ktorá vláda učiteľom pridala skutočne viac, o tom, či sa kuchárky na základných školách vlastne majú dobre, lebo si môžu prilepšiť cestovinami z jedálne. V panteóne nového slovenského folklóru má už pár rokov svoje pevné miesto aj Grécko. Na to, že Slovensko je – ako tvrdia mnohí – katolíckou krajinou, sme si protestantskú etiku odriekania osvojili na jednotku. Pozrime sa na ňu bližšie. Pokračovat ve čtení „Učitelia a »logika úspor«“

Poznámky k štrajku v slovenskom školstve

Bratislavskí učitelia prejavili obdivuhodnú a na Slovensku neobvyklú iniciatívu: nezávisle od rozhodnutia vedenia odborov sa rozhodli pokračovať v ostrom štrajku. V nasledujúcich krátkych poznámkach by sme chceli upozorniť na niekoľko predností i obmedzení tejto iniciatívy a naznačiť možnosti, ako ich využiť a prekonať. Pokračovat ve čtení „Poznámky k štrajku v slovenskom školstve“