Archiv (Červen 2012)

» Španielsky anarchizmus a peniaze

Jednou z tém, ktorým sa v KPK síce dlhodobo venujeme, no prácu na nich prerušuje potreba reagovať na aktuálne udalosti, sú dejiny triednych bojov v Španielsku – pred občianskou vojnou a počas nej. Pri práci na tejto téme vznikli aj nasledujúce predbežné poznámky, venované pokusom o zrušenie peňazí v poľnohospodárskych anarchistických kolektívoch i v mestskej ekonomike. Upozorňujeme, že ide o pracovný text, ktorý netreba [...]

» Goldmann za všechny peníze

Na blogu K. Goldmanna sa 1. 6. 2012 objavil článok s názvom Reakcionáře usvědčuje jejich vlastní neznalost!. Predkladá rozsiahlu a podrobnú kritiku brožúry Státní fiskální krize a příklad Řecka (ďalej len Státní fiskální krize…), ktorú sme tento rok vydali spoločne s belgicko-francúzskou skupinou Mouvement Communiste. Goldmannova kritika sa nezastavuje pri faktických nepresnostiach a tlačových chybách. Naopak, dôraz kladie na [...]

» Guido Baldi: Tézy o masovom robotníkovi a spoločenskom kapitáli

Baldiho tézy o masovom robotníkovi zhŕňajú operaistický pohľad na premeny triedneho v boja v prvej polovici dvadsiateho storočia. Text ukazuje, ako medzinárodný cyklus bojov spolu s hospodárskou krízou viedli k nástupu nového modelu spravovania vzťahov medzi prácou a kapitálom, ktorý bol charakteristický snahou integrovať požiadavky robotníckej triedy a inštitucionalizovať triedny konflikt. Obsahuje tiež pozoruhodné poznámky na margo radového komunizmu a s ním spojených predstáv [...]

» Centralita pracovišť a jejich politický význam

Chystáte se na Aktivistický kemp? Pokud ano, můžete se setkat i s námi. V sobotu 23. 6. budeme mít přednášku na téma „Centralita pracovišť a jejich a politický význam“. Pracoviště jsou místem, kde dennodenně reprodukujeme podmínky, ve kterých jsme vykořisťováni a odcizeni, a vytváříme moc, která stojí proti nám – kapitál. Jenže právě kvůli významu, [...]

» Kritika poslední brožurky KPK a MC o krizi

Kritiky se dočkala brožurka o krizi, kterou jsme napsali spolu s Mouvement Communiste. Byť se kritická recenze značně shazuje arogancí, vezmeme ji jako příležitost vrátit se k některým kategoriím a poznámkám, které náš text o krizi obsahuje. Až bude naše odpověď hotová, najdete ji na našem blogu. Kritika vyšla na blogu Karla Goldmanna: Reakcionáře usvědčuje jejich vlastní neznalost!

» O nemožnosti radikálního odborářství

V následujícím rozhovoru vypráví dělnický militant z Francie o svých zkušenostech se sebeorganizací na pracovištích, se zakládání odborů s přívlastkem „radikální“ a zda vůbec takové odbory můžou sloužit prosazování zájmů pracujících. Klíčová otázka přítomná v rozhovoru je aktuální i v našich podmínkách: Co můžou militanti na pracovištích dělat a jak se můžou organizovat? Rozhovor původně vyšel ve francouzském časopisu Oiseau-Tempête (č. 10 – jaro 2003), [...]