Bulletin MC a KPK č. 7: Islámský stát, náboženství, útlak žen a antisemitismus

Leták, který jsme rozdávali v Paříži na demonstraci v neděli 11. ledna 2015 po útocích na redakci Charlie Hebdo, se zaměřuje na Islámský stát, politický islám, náboženství obecně, na otázku osvobození žen a jejich útlak manželstvím a rodinou i antisemitismus.

Bulletin č. 7: Odpovědí pracujících na útok na Charlie Hebdo musí být nemilosrdný boj proti násilnému náboženskému fanatismu, který posiluje stát a prohlubuje rozdíly mezi vykořisťovanými a utlačovanými

Bojujme za svůj příjem, ne za to, abychom směli zůstat v práci

Francouzská Bretaň zažila protesty proti propouštění v potravinářském průmyslu. Skončily v drtivé většině neúspěchy, protože pracující nevystoupili jako nezávislá síla se svou vlastní agendou, zájmy a logikou a nechali se vtáhnout do „koalice“ s odbory a firmami či jejich státem, aby „vylepšovali“ agendu kapitálu. Bránili domácí výrobu, strojní zařízení provozů a budovy, které už firmy nepotřebovaly, místo toho aby bránili své vlastní příjmy a třídní hledisko, že příjmy nemusejí být navázány na práci. Přečtěte si leták MC/KPK. Pokračovat ve čtení „Bojujme za svůj příjem, ne za to, abychom směli zůstat v práci“

O nemožnosti radikálního odborářství

V následujícím rozhovoru vypráví dělnický militant z Francie o svých zkušenostech se sebeorganizací na pracovištích, se zakládání odborů s přívlastkem „radikální“ a zda vůbec takové odbory můžou sloužit prosazování zájmů pracujících. Klíčová otázka přítomná v rozhovoru je aktuální i v našich podmínkách: Co můžou militanti na pracovištích dělat a jak se můžou organizovat? Rozhovor původně vyšel ve francouzském časopisu Oiseau-Tempête (č. 10 – jaro 2003), později také v německé verzi ve Wildcat (č. 70/léto 2004), z které jsme jej přeložili. Pokračovat ve čtení „O nemožnosti radikálního odborářství“

K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip

Dnes, 28. 5. 2012, uplynulo 141 rokov od porážky Parížskej komúny. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli sprístupniť Marxov text, ktorý doteraz v českom preklade na internete nebol k dispozícii. Občiansku vojnu vo Francúzsku napísal Marx pôvodne ako sériu vyhlásení generálnej rady Prvej Internacionály. Obsahuje podrobnú analýzu predností a limitov parížskeho povstania. Zároveň patrí k prameňom, na ktoré odkazujú spory o Marxovom poňatí štátu, takže dodnes tvorí užitočný študijný materiál. Súčasťou vydania je aj predslov F. Engelsa a krátka chronológia udalostí. Pokračovat ve čtení „K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip“

Cornelius Castoriadis: Čo je naozaj dôležité

Nasledujúci text sme pôvodne vydali v nultom čísle nášho bulletinu Třídní kniha. Jeho autorom je Cornelius Castoriadis (1922 – 1997), ktorý bol jednou z hlavných osobností francúzskej skupiny Socialisme ou Barbarie („Socializmus, alebo barbarstvo“, 1949 – 1966). Tá sa svojím pôsobením postavila do protikladu voči oficiálnemu robotníckemu hnutiu a zásadne ovplyvnila libertínskych komunistov po celom svete. K niekdajším členom skupiny patrili aj Guy Debord (nestor situacionistov), Claude Lefort (politický filozof), Jean-François Lyotard (filozof) alebo Henri Simon (dnes v skupine Echanges et Mouvement). Pokračovat ve čtení „Cornelius Castoriadis: Čo je naozaj dôležité“

Pokus o report z událostí ve Francii

Reportáž člena skupiny Mouvement Communiste je založená na prozatímních postřezích z posledních několika týdnů bojů proti reformě zvyšující věk odchodu do důchodu ve Francii. Vychází z očitých svědectví, reportů od soudruhů a přátel a z monitoringu médií. Nejde o kompletní přehled a skutečnou analýzu a zhodnocení událostí, text však zachycuje základní obecné tendence hnutí a poskytuje vodítko, jak na ně pohlížet. Pokračovat ve čtení „Pokus o report z událostí ve Francii“

Poslední sbohem našemu příteli

Ve čtvrtek 25. března zemřel v Paříži po dlouhé a těžké nemoci Daniel (Bill), člen skupiny Mouvement Communiste, který pro nás díky svým zkušenostem a elánu znamenal hodně. Bylo mu 68 let. Tahle slova zazněla na jeho pohřbu.

Zásadový a autoritativní, ale laskavý a přátelský, tak znal Billa každý. Nebyl militantem, který by si navlékal a svlékal politický kabát podle toho, co se hodí.

První okamžik svého života militanta – roztržku s Komunistickou stranou Francie (PCF) a stalinismem – si prožil na vlastní kůži a se všemi dopady, které to mělo na jeho každodenní život: politická roztržka šla ruku v ruce s roztržkou s jeho rodinou, jeho milieu, nejbližším prostředím, s čtvrtí, v níž žil, a to v době, kdy měla PCF na pařížských „rudých předměstích“ stále hegemonii. Pokračovat ve čtení „Poslední sbohem našemu příteli“

Jak a proč bojovat proti propouštění?

Text francúzsko-belgickej skupiny Mouvement Communiste z roku 2005 je venovaný problému, ktorý súvisí s charakterom kapitalistickej výroby samej: masovému prepúšťaniu a zatváraniu podnikov či prevádzok v dôsledku krízy a/alebo reštrukturalizácie. Bez nárokov na formuláciu abstraktných a večne platných princípov hľadá pozíciu, ktorú by zoči-voči prepúšťaniu mali zaujať komunisti a bojovní pracujúci. Na príklade niekoľkých bojov vo Francúzsku v rozmedzí rokov 1972–2001 ukazuje, že nech už v tejto situácii vyvinie robotnícka trieda akúkoľvek aktivitu, nemôže sa spoliehať na odbory, politické strany, ba ani dobromyseľných ľavičiarov, ale len na vlastné sebavedomie a kolektívnu silu – na seba samu ako autonómneho aktéra.

Myslíme si, že v kontexte prepúšťania, ktoré po niekoľkých rokoch nerušeného hospodárskeho boomu priniesla ekonomická kríza do Čiech i na Slovensko, by táto brožúra mohla pomôcť nielen pri vyjasňovaní teoretických stanovísk, ale i pri hľadaní praktických možností intervencie v bojoch. V elektronickej podobe si ju môžete stiahnuť tu.

Jak a proč bojovat proti propouštění? (PDF)

Stáhnout

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana Francúzska a jej odbory, CGT. Brožúra úspešne dekonštruuje mýtus o slávnom „Máji ’68“ a ukazuje, že situácia bola príležitosťou na autonómny boj − mimo politických strán a odborov − ktorú však francúzsky proletariát zmeškal a zaplatil za to trpkou porážkou. Následný retour à la normale („návrat k normálu“) však čoskoro narušili boje začiatkom sedemdesiatych rokov, ktorým sa v kontraste s mýtickým Májom obvykle venuje len malá pozornosť.

Pôvodný text vyšiel vo francúzštine v decembri 2006. Česko-slovenský preklad z dielne KPK je založený na anglickej verzii z roku 2008.

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich (PDF)

Stáhnout

R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968

Táto analýza aktivít takzvaného Hnutia 22. marca a robotnícko-študentského výboru, ktorý sa v máji a v júni 1968 schádzal v univerzitnom centre Censier na parížskej Sorbonne, pochádza z pera dvoch priamych účastníkov diania. Značná časť textu vznikala doslova „za pochodu“ a ponúka teda pohľad na májové udalosti tak, ako sa odohrávali pred očami militantov. V ďalšej časti brožúry autori predkladajú akési zovšeobecnenie jednotlivých skúseností a kritiku smerovanú do vlastných radov. Publikácia je tak na jednej strane vynikajúcim úvodom do dejín francúzskeho „Mája ’68“, no zároveň obsahuje cenné ponaučenia o úlohách militantov, charaktere ich intervencie, a o spolupráci robotníkov a „externistov“.

Z angličtiny preložil Arnošt Novák, v máji 2008 vydalo infocafé Krtkova Kolona + Kolektivně proti kapitálu.

R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968 (PDF)

Stáhnout