VW: Vedení koncernu zaťalo sekyru!

… a leták, který dělníkům VW Forest rozdávala skupina Mouvement Communiste

Zastavení výroby Golfu ve VW Forest a propuštění 4000 zaměstnanců přímo ve VW a dalších dvakrát tolik u dodavatelů

Jako aktér na trhu, jehož výrobní kapacity v Evropě i celosvětově dalece překračují absorpční schopnost trhu, se vedení VW rozhodlo provést rozsáhlou restrukturalizaci výrobních středisek ve všech lokalitách: 20 000 míst má být zrušeno v Německu (přes návrat výroby Golfu do vlasti), 4000 ve Forestu, v Brazílii, zítra jistě ve Španělsku…

Oznámení o zastavení montáže Golfu ve Forestu znamená brzké uzavření továrny a masivní ztrátu pracovních míst nejen u VW, ale i u dodavatelů.

Politická a odborová scéna se dala všude do pohybu a hraje si v médiích i zákulisí na to, že dělníkům z VW a dodavatelských firem „spěchá na pomoc“. Avšak jsou to přesně ti, kteří vám již jednou „na pomoc pospíchali“, když vás ve jménu svatosvaté konkurenceschopnosti závodu donutili akceptovat všechna dosavadní úsporná opatření; když od vás požadovali, abyste jednali jako zodpovědní a rozumní dělníci, a když vám prorokovali konec závodu, když byste se poskytnutí vyžadovaných obětí bránili.

Nic na tom nemění, když politici a odboráři všeho druhu slastně opakují, že prý je továrna Forest tou nejproduktivnější v celém koncernu. Již jste zapomněli na Renault Vilvoorde? Předkládají vám dnes na stůl stejné argumenty jako tehdy. Náklady na pracovní sílu jsou ve Forestu zhruba stejně vysoké jako ve Wolfsburgu – od té doby, kdy tam německé odbory (IG-Metall sedí v dozorčí radě VW) dohodly prodloužení pracovní doby bez navýšení mezd. Koncern má nadměrné kapacity, které trh nemůže vstřebat. Kromě toho proudí 60 procent dílů do Forestu z Německa, což s sebou nese velké logistické náklady. S tím nedokázaly nic udělat ani všechny oběti, s nimiž jste souhlasili.

Rozdíl mezi německými a belgickými dělníky je pastí odborářů a politiků, aby vás vytrhli z jediného terénu, na němž máte šanci prodat svou kůži draho: z terénu třídního boje.

Dnes, protože jste vystaveni frontálnímu útoku vedení koncernu VW, od vás ty samé „společenské síly“ požadují další oběť, abyste zůstali v klidu, chovali se jako zodpovědní dělníci a šli „moudře“ domů.

Minulý týden, když vás kárali, abyste zůstali v klidu a vyčkávali, jste vstoupili do stávky, aniž byste se o jejich mínění starali.

Huby plné rozumnosti!

Sekyra byla zaťata, továrna se pravděpodobně dříve či později zastaví. Ze strany dělníků je požadována mzda – až do důchodu, a to i bez zaměstnání u VW. Když se šéf rozhodne zavřít továrnu, není věcí dělníků nést s tím spojené konsekvence. Avšak bez radikálního boje toho přirozeně nelze dosáhnout.

Protiúder se musí soustředit tam, kde zabolí. Nesmíte přistoupit na zbytečné a vysilující celostátní demonstrace, které boj přivádějí do hrobu. Stejně tak nesmíte přenechat vedení boje odborům a jiným „společenským silám“, které vás odjakživa oklamávaly.

V rámci protitahu musí být pro boj získáni i dělníci z dodavatelských firem. Společný boj nesmí nikoho vynechat, neboť s dělníky firmy, která stojí ve světle ramp, se často zachází lépe než s jinými. Musíme ze sebe setřást příslušnost k těm kategoriím, do nichž nás pod záminkou příslušnosti k podniku uvěznili.

Nejlepší cesta a způsob, jak se odtud co nejlépe vyhrabat, je totiž použít kolektivní sílu a nahnat šéfům a vládě strach, a ne fňukat a stěžovat si, zatímco někdo jiný škemrá o vaši kůrku chleba.

Nemůžete zabránit vedení koncernu, aby uzavřelo závod Forest, avšak můžete svou kůži prodat velmi draho.

Úspěch může mít jen nezávislá organizace dělníků bez jakéhokoli rozdílu.

K tomu jsou ministři, odbory a regionální pomoc zcela neužiteční. Jich výhodně použije zaměstnavatel zcela jistě k tomu, aby boj vyzněl do prázdna.

Mouvement Communiste