KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela

Odborová stávka z 24. června letošního roku byla namířena proti vládním reformám, ale nevypověděla jen o tom, nakolik si politici (ne)dělají z odborů hlavu. Naznačila též leccos o síle a moci odborů uvnitř dělnické třídy, o jejich schopnosti mobilizovat na pracovištích, ale i o stavu, v němž se proletariát v Česku nachází. Druhý bulletin KPK je věnován právě pokusu o zhodnocení červnové stávky – a dotýká se též otázky, z jaké akce má dělnická třída skutečný prospěch.

KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela

Stáhnout