Súčasná kríza: Prezentácia k Prvému máju

V rámci tohtoročných Akčných dní sme v pražskom klube Cross usporiadali debatu o súčasnej kríze, situácii v Grécku a občianskych protestoch proti reformám v Českej republike. Teraz prinášame PDF verziu prezentácie z prvého bloku, teda k súčasnej kapitalistickej kríze.

Samozrejme, „prezentácia“ je v takejto podobe neúplná a predstavuje skôr zhrnutie základných téz, ktoré si vyžaduje ďalší komentár. Oveľa viac o našom pohľade na súčasnú krízu sa dozviete z brožúry Kolektivně proti kapitálu a Mouvement Communiste, Státní fiskální krize a příklad Řecka, ktorá vychádza v týchto dňoch (čítajte prvú recenziu na ČSAF.cz). Ak máte záujem o jej papierovú verziu, napíšte nám. V elektronickej podobe sa neskôr objaví aj na webe.

Odporúčame tiež publikáciu Mouvement Communiste z roku 2010, Rozpočtová krize řeckého státu. A nakoniec, naše najstaršie postrehy k súčasnej kríze – z roku 2009 – nájdete v dvoch článkoch pre časopis A-Kontra, Prierez krízou a Súčasná kríza: dôsledok regulácie?.

Prezentáciu z 28. 4. 2012 sťahujte tu: Súčasná kapitalistická kríza (PDF)