Vzbura iOtrokov: Nepokoje v čínskych závodoch Foxconnu

Nasledujúci text z pera „priateľov gongchao.org“ vysvetľuje pozadie dvoch militantných akcií zamestnancov Foxconnu, ku ktorým došlo v roku 2012. Zároveň objasňuje súvislosť nepokojov v čínskych fabrikách tejto spoločnosti s uvedením novej, piatej verzie Apple iPhone. Stručne tiež opisuje situáciu, postoje a túžby novej generácie migrantských pracujúcich – búriacich sa iOtrokov. Pripomíname, že s „priateľmi gongchao.org“ organizujeme prezentácie v Prahe (21. 3.) a Bratislave (27. 3.).

Do titulkov svetových médií sa v septembri a počiatkom októbra 2012 dostali dva prípady masových nepokojov v továrňach Foxconnu. Hlavný odberateľ tejto spoločnosti, Apple, práve vydal novú verziu svojho hlavného produktu, iPhone 5. Tlak vo fabrikách bol teda intenzívny – a rovnaká bola pozornosť medzinárodnej verejnosti.

Následky nepokojov v Taiyuane

» Následky nepokojov v Taiyuane

Večer 23. septembra vypukli v továrenskom komplexu Foxconnu v Taiyuane (v provincii Shanxi) nepokoje. Zúčastnili sa ich dve tisícky pracujúcich, ďalšie tisíce sa prizerali, štyridsať ľudí bolo zranených. Výtržníci rozbíjali výklady, zapaľovali na ulici požiare, prevracali policajné autá a ničili ploty firmy. Úrady tam vyslali päťtisíc policajtov, ktorým sa však nepodarilo dostať situáciu pod kontrolu až do skorých ranných hodín. Neboli hlásení žiadni zatknutí. V nasledujúci deň Foxconn zastavil výrobu v celkom závode.

Foxconn vyrába elektronické zariadenia a komponenty pre niektoré z najznámejších značiek elektroniky, vrátane HP, Sony a Apple. Na celom svete zamestnáva zhruba 1,3 milióna ľudí, z toho vyše milión v Číne. Taiyuanský továrenský komplex vyrába komponenty z horčíkovej zliatiny určené do spotrebnej elektroniky, osvetlenia na báze diód LED, mobilných telefónov a ďalších výrobkov. Komplex tvorí uzavreté mesto s továrňami, ubytovňami, obchodmi atď. Taiyuanský Foxconn zamestnáva asi 79 000 pracujúcich, ktorých priemerný vek je 20 rokov. Z nich 65 percent tvoria muži; 77 percent zamestnancov pochádza z provincie Shanxi (pozri správu).

Hoci Foxconn spočiatku tvrdil, že nepokoje vypukli po tom, čo sa vymkol spod kontroly spor medzi robotníkmi z rozličných provincií, správy od pracujúcich naznačujú čosi iné. Všetko sa začalo, keď bezpečnostná služba firmy zasiahla do osobnej hádky v jednej z ubytovní. Keď príslušníci bezpečnostnej služby začali biť ľudí, robotníci si išli zavolať posily. Tisícom zamestnancov sa práve skončila zmena a mnohí sa pripojili, využijúc šancu na vyjadrenie hnevu. Predtým totiž došlo k mnohým prípadom obťažovania a násilných útokov zo strany príslušníkov bezpečnostnej služby. Napätie teda bolo vysoké. Metódy pracovníkov služby sú súčasťou prísneho a vojenského manažmentu pracovísk i ubytovní Foxconnu. Patria k nemu aj ploty, brány, bezpečnostné prehliadky a zodpovedajúce pravidlá a predpisy.

Za nepokojmi sa však skrýva viac: Foxconn potreboval väčší počet robotníkov na výrobu komponentov pre nový iPhone 5. Preto presunul zamestnancov z tovární v Shenzhene a Zhengzhou do Taiyuanu. Väčšina pracujúcich však nechce odísť do provinčného mesta ako je Taiyuan a uprednostňuje pobrežné, rýchlo sa rozvíjajúce mestá. Veľká časť zamestnancov tiež vykonáva nekvalifikovanú, opakujúcu sa, monotónnu prácu desať až dvanásť hodín denne. Presun výroby, resp. pracovných pozícií z pobrežných do vnútrozemských regiónov pre mnohých znamená pokles mzdy. Skutočne vyplatená mzda je pritom často ešte nižšia, než sa pôvodne sľubovalo. Väčšina pracujúcich preto nemá rada továrenskú prácu. Nepokoje vyvolala ich nespokojnosť a utláčateľské pracovné a životné podmienky. Útok pracovníkov bezpečnostnej služby bol len iskrou.

Záber na továreň Foxconnu v Zhengzhou

» Záber na továreň Foxconnu v Zhengzhou

V piatok 5. októbra začali robotníci v závode Foxconnu v Zhengzhou (provincia Henan) štrajkovať pre zlé pracovné podmienky v súvislosti s výrobou komponentov do iPhonu 5. V predchádzajúcich dňoch viedli sťažnosti zákazníkov v USA i inde na škrabance na zadnej strane nového telefónu k zvýšeniu kvalitatívnych noriem v továrňach Foxconnu – no bez toho, aby sa zamestnancom poskytlo adekvátne preškolenie. Štrajk vypukol na linke OQC (On-site Quality Control). Všetko sa začalo, keď sa robotníci a inšpektori kvality v jednej oblasti (K) začali biť, čo viedlo k zraneniam a poškodeniu majetku v inšpekčnej miestnosti. Inšpektori kvality v tej istej oblasti dostali bitku aj neskôr. V oblasti L sa zase inšpektorom vyhrážali násilím. Manažment Foxconnu ignoroval sťažnosti inšpektorov, ktorí preto začali štrajkovať a práca sa zastavila. Do štrajku sa zapojilo 3000 až 4000 ľudí. Linky, na ktorých sa vyrába iPhone 5, boli zastavené na celý deň (pozri správu). Foxconn neskôr poprel správy o štrajku a tvrdil, že k ničomu nedošlo.

Foxconn i Apple čelia rastúcemu tlaku od roku 2010, keď došlo k sérii samovrážd. V priebehu roka takmer dvadsať zamestnancov vyskočilo z rôznych budov firmy. Tá na samovraždy zareagovala inštaláciou záchranných sietí a mreží na oknách. Ohlásili tiež zvýšenie miezd, no podľa svedectiev robotníkov nárast miezd sprevádzalo zvýšenie tempa práce a rast neplatených nadčasov (detailne o tom pojednávajú Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua a Shen Yuan v publikácii Wo Zai Fushikang, Peking 2012). Tieto problémy viedli k ďalším bojom pracujúcich. Čínske oficiálne odbory (ACFTU) sú prepojené s miestnou štátnou správou a nezávisle odbory sú zakázané. Foxconnská sekcia ACFTU je na strane zamestnávateľa a snaží sa brániť militantným akciám pracujúcich. Robotníci sa preto musia organizovať autonómne na pracoviskách i ubytovniach.

Pred nepokojmi v Taiyuane a štrajkom v Zhengzhou došlo k niekoľkým ďalším bojom v továrňach Foxconnu. V januári 2012 pohrozilo 150 zamestnancov vo Wuhane samovraždami a 1000 pracujúcich štrajkovalo pre nízke mzdy v Yantai. Vo februári v Ningbo stovky robotníkov štrajkovali za vyššie mzdy za prácu počas sviatkov. V marci tisíc zamestnancov štrajkovalo v Taiyuane. Štrajk sa zopakoval v apríli, keď sa k nemu pridalo 2000 zamestnancov. V apríli tiež 200 zamestnancov vo Wuhane pohrozilo hromadnou samovraždou pre mzdy a pracovné podmienky. V Shenzhene niekoľko desiatok robotníkov obsadilo strechu fabriky na protest proti presunu výroby a transferu pracovných pozícii. V Chengdu došlo v júni k nepokojom po spore s bezpečnostnou službou, ktorých sa zúčastnilo tisíc zamestnancov. A to sú len prípady bojov pracujúcich vo Foxconne, o ktorých informovali médiá alebo aktivisti (správy sa objavujú na China Strikes).

Nová generácia migrantských robotníkov, ktorá pracuje pre Foxconn a ďalšie exportné fabriky, neznáša nekvalifikovanú a monotónnu prácu v továrni, nízke mzdy a drsný manažment. Títo zamestnanci očakávajú zlepšenia a napredovanie v osobnom živote, no dostáva sa im len vykorisťovania (ako pracujúcim) a diskriminácie (ako migrantom). Majú prístup k moderným komunikačným nástrojom. Najmä Weibo (čínska verzia Twitteru) hrá významnú úlohu pri šírení informácií. Pracujúci vedia, že Apple predáva milióny produktov, ktoré vyrábajú, a má vysoké zisky, hoci ich mzdy sú stále nízke a pracovné podmienky tvrdé. Vedia tiež, keď pracujúci v iných závodoch Foxconnu štrajkujú alebo sa búria. V posledných rokoch preto zamestnanci Foxconnu – spolu s ostatnými migrantskými pracujúcimi v Číne – neustále vytvárali tlak na zvýšenie miezd. Vo väčšine týchto fabrík je však zároveň vysoká miera fluktuácie. Otázkou preto je, či po skúsenosti s vykorisťovaním a zlým zaobchádzaním zamestnanci Foxconnu „jednoduch odídu“ alebo „zostávajú bojovať“. Zdá sa, že v čoraz väčšej miere sa rozhodujú pre druhú možnosť.

Na labournet.tv si možno pozrieť krátky film nazvaný Pravda o Apple iPad (The Truth about the Apple iPad), ktorý opisuje podmienky v jednej z nových tovární Foxconnu vo vnútrozemí (v Chengdu, provincia Sichuan). Vo filme zaznieva: „Vstávame skôr ako kohúty, líhame si, keď psy spia, a jeme horšie ako prasatá.“

(Anglická verzia textu, z ktorej sme prekladali.)