KPK @ Anarchist Bookfair 2013

English

KPK and Mouvement Communiste are going to this year’s Anarchist Bookfair in London, which will take place on Saturday, October 19 2013. Both groups will hold presentations on topics detailed below. For more information on how to get there, please consult this map or visit the Anarchist Bookfair website.

Po slovensky

KPK a Mouvement Communiste sa zúčastnia tohtoročného Anarchistického knižného veľtrhu, ktorý sa koná v Londýne v sobotu, 19. 10. 2013. Obe skupiny výstupia s prezentáciami – detaily nájdete nižšie. Informácie o tom, ako sa na veľtrh dostať, nájdete na stránke veľtrhu, a tiež na tejto mape.


Oct 19 2012 / 19. 10. 2012
London

Mouvement Communiste: Workers‘ violence does not always mean workers autonomy

We all know that violence isn’t good or bad, it depends what sort of violence! But what does this mean in the real world of workers‘ struggles? Here we look at concrete examples of violence (good and bad) deployed by workers (against bosses, scabs, company goons, union officials) in India, South Africa and China and draw some conclusions on what violence is as a means and how to use it.

Room G.07, 4pm – 5pm

Mouvement Communiste: Robotnícke násilie vždy neznamená autonómiu pracujúcich

Všetci vieme, že násilie nie je jednoducho ani dobré, ani zlé, a že vždy záleží na tom, o akom násilí je reč! Lenže čo to znamená v skutočnom svete bojov pracujúcich? Pozrieme sa na konkrétne príklady násilia (dobrého i zlého), ktoré použili pracujúci (proti šéfom, štrajkokazom, najatým násilníkom a odborovým predákom) v Indii, Juhoafrickej republike a Číne. Pokúsime sa urobiť určité závery o tom, čo za prostriedok je násilie a ako ho používať.

Miestnosť G.07, 16:00 – 17:00

Kolektivně proti kapitálu: Fighting Foxconn

The biggest manufacturing company in the world exploiting hundreds of thousands of workers in China is quite well known. But it is less known that Foxconn is employing thousands of workers in Europe. We will focus on factories in the Czech Republic and Slovakia to understand how workers from 15 different nationalities could resist hard casual work both at the workplace and beyond, and could envision an open struggle against the company.

Room 3.21, 2pm – 3pm

Kolektivně proti kapitálu: Proti Foxconnu

Najväčšia priemyselná firma na svete, ktorá v Číne vykorisťuje stovky tisícov pracujúcich, je pomerne známa. Menej sa však vie, že Foxconn zamestnáva tisíce robotníkov priamo v Európe. Pozrieme sa bližšie na jeho továrne v Českej republike a na Slovensku a pokúsime sa porozumieť tomu, ako by pracujúci pätnástich národností mohli klásť odpor ťažkej, neistej práci, a to na pracovisku i mimo neho, a prejsť k otvorenému zápasu s firmou.

Miestnosť 3.21, 14:00 – 15:00