Kolinko: Třídní kompozice

Dělnická třída není homogenní celek – výchozí podmínky se liší podle typu pracovišť a práce, kvalifikace, genderu a bezpočtu dalších aspektů. Z druhé strany nepanují uvnitř třídy ani stejné zkušenosti s odporem, stávkami, bojem, zkrátka s tím, jak dělníci využívají své „technické“ pracovní podmínky proti kapitálu. Koncept třídní kompozice vnímá v kontrastru vůči tradičním levicovým schématům dělnickou třídu právě v celé její pestrosti, uvnitř které současně hledá možnosti (a limity) boje, stejně jako šance na co nejširší politické sjednocení pracujících. Už víc jak deset let starý text bývalé německé skupiny Kolinko není vyčerpávajícím rozborem tématu, ale zcela jistě do něj poslouží jako stručný a výstižný úvod. Pokračovat ve čtení „Kolinko: Třídní kompozice“