The struggle against crisis: We can only rely on ourselves!

…we distributed a leaflet with this title on a union demonstration in Prague on May 16th 2009. You can download it in PDF by clicking here.

Boj proti krizi: Spoléhat můžeme jen sami na sebe!

Načrtnout aktuální poměr sil mezi dělnickou třídou a kapitálem i to, jak k němu přispěl fakt, že pracující v Česku nevyužili minulé roky ekonomického boomu. — Naznačit, proč pro firmy přišla krize z jistého úhlu pohledu jako na zavolanou a jak jí využívají ke své ofenzívě. — Zdůraznit, že se proti krizi můžeme bránit jedině tehdy, budeme-li egoisticky hájit naše třídní zájmy, stejně jako je egoisticky hájí šéfové. — To byly cíle letáku, který jsme rozdávali na odborové demonstraci v Praze 16. května 2009.

V PDF verzi ho najdete tady.

Myslíte, že byste mohli pár letáků rozhodit na svém pracovišti nebo vylepit několik plakátů? Napište (kpk /zavináč/ protikapitalu.org), vytištěné A4 letáky i A3 plakáty vám rádi pošleme.

Whenever there’s talk of fascism, there’s talk of capitalism

We distributed this leaflet (PDF) at the May Day Festival organized by Antifascist Action in Prague.

Kdykoli je řeč o fašismu, je řeč o kapitalismu

Leták s tímhle titulkem jsme rozdávali na letošním May Day festivalu pořádaném AFA na Císařské louce. Původně měl zaznít jako projev, nicméně na straně organizátorů se pár dní před akcí objevil ohledně vystoupení KPK na pódiu nesoulad.

Text vám přinášíme v PDF verzi.

Bijme tak, aby to bolelo: Leták k událostem v Janově

Na fašistické aktivity kolem litvínovského Janova reagovala demonstrací 13. prosince 2008 Antifašistická akce. Přinášíme leták, který jsme na akci pražském Těšnově distribuovali.

Bijme tak, aby to bolelo (PDF).

VYDOBÝT SI ZE ZISKŮ ŠKODOVKY CO NEJVÍC!

Přinášíme leták, který jsme rozdávali u továren Škody v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách. Management a odbory věru nepotěšil, reakce dělníků a dělnic pak ukazovaly, že málokdo z nich věří, že odbory „kopou“ za jejich zájmy. Pokračovat ve čtení „VYDOBÝT SI ZE ZISKŮ ŠKODOVKY CO NEJVÍC!“