Odbory a politický boj

Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov až po leninistov. Proti trockistickým ilúziám o obrode „starých“, integrovaných odborov, i proti anarchosyndikalistickej viere v možnosť „nových“, alternatívnych či radikálnych odborov, stavia perspektívu nezávislých proletárskych štruktúr, ktoré politický boj spájajú s materiálnym základom bezprostredných ekonomických požiadaviek a prekonávajú tak tradičnú separáciu medzi nimi.

Text pôvodne vyšiel ako La lettre de Mouvement Communiste N° 11: Syndicats et lutte politique v októbri 2003. Český preklad podľa anglickej verzie sme vydali v októbri 2008.

V srdci odborové otázky je zbožní pracovní síla — Integrace odborů do státního aparátu — Pracovat uvnitř odborů? — Jakou kritiku odborů? — Anarchosyndikalismus balancující nad propastí sociální demokracie — IWW: Přesáhnout opozici medzi ekonomickým a politickým

Odbory a politický boj (PDF)

Stáhnout