Revolty v arabském světě: prezentace v Praze (30. 4. 2011)

Na události, které se přelívají arabskými zeměmi, se podíváme jako na pokusy o demokratickou revoluci — Budeme je analyzovat jako změnu, která vedla jen k restrukturalizaci státu (v Tunisku hrály značnou roli odbory, v Egyptě došlo k historickému kompromisu mezi armádou a Muslimským bratrstvem). — Zanalyzujeme účast dělnické třídy, jak před pádem diktátorů, tak po něm. — Probereme mezinárodní kontext, v souvislosti s Muslimským bratrstvem zmíníme nebezpečí nacionalismu a válek a zdůrazníme, že jedině přísně protistátní a defétistická politika může reprezentovat jak okamžité, tak historické zájmy dělnické třídy; budeme mluvit o Libyi. — Dotkneme se otázky vztahu dělnické třídy a demokratických požadavků: je demokracie „puškou na rameni dělnické třídy“, nebo „nejlepší léčkou kapitálu, jak ji umlčet a pohřbít“?

Původně měla prezentace Mouvement Communiste zaznít na MayDay festivalu, nakonec ji budete moci slyšet už o den dříve, v sobotu 30. dubna od 16.00 hodin v pražském klubu Cross.