Lidé, bděte!

Autonomie proleteriátu? Aktivita ve vaší komunitě? Dělnické hlídky? Omyl. V následujících řádcích vám stranický kádr KSČM osvětlí, že „díky technickému pokroku se nám dostala do ruky účinná zbraň – mobilní telefon.“ Pokud tedy někde uvidíte „vysmátou mládež ovlivněnou dýmem marihuany“ neváhajte a začněte práskat. Tento vysoce třídně uvědomělý postoj má i důležitý ekologický aspekt – ušetříte policii stohy papíru.

Všímejme si svého okolí

Každý z nás se ve svém životě setkal s drogou, zvláště s jejími následky – zejména s trestnou činností a s přestupky. S ohledem na velikost Městské části Praha 8 a s ohledem na počet domácích i migrujících osob se zmíněná problematika občanů „osmičky“ podstatně dotýká. Přestože se Policie České republiky potýká s vnitřními problémy a její rozpočet je v současné době podstatně omezen, což je vidět zejména na počtu policistů v ulicích, je policie povinna reagovat na veškerá oznámení stran občanů, která se vztahují k porušení zákona a tyto sama řešit nebo předat k řešení jiným orgánům. Kromě státní policie funguje i policie obecní s obdobnými povinnostmi.

Problémy policie nevyřešíme. Ale můžeme si všímat. A začněme si více všímat nejen sebe, ale i okolí. Neotáčejme se zády k výtržníkům a rovněž k „vysmáté“ mládeži ovlivněné dýmem marihuany. Uvědomme si, že pokud na jejich chování včas upozorníme, těžko pak po následné perlustraci cokoliv dalšího provedou – už nebudou anonymní. Díky technickému pokroku se nám dostala do ruky účinná zbraň – mobilní telefon. Zvykněme si jej tedy v tomto směru používat. Kolik občanů venčí po večerech své pejsky, kolik z nás na balkoně vykouří pravidelně svou večerní cigaretku a přitom se stává svědky něčeho nekalého… Reagujme na drogově závislé, kteří se pohybují nebo shlukují v našem okolí, zejména kolem metra nebo nákupních center či telefonních automatů, z kterých si volají pro drogy. Můžeme si být téměř jisti, že pokud si drogu její konzumenti zvyknou aplikovat poblíž našeho bydliště, bude policie nejpozději druhý den pracně zdokumentovávat jejich řádění právě tam. Díky naší netečnosti pak bude místo stíhání podezřelých pouze zbytečně popisovat stohy papíru a trestnou činnost odkládat s výrokem: Pachatel neznámý.

Zdeněk Nagovský
předseda Obvodního výboru KSČM Praha 8
(zdroj)