Nové štrajky v Číne

Nasledujúci článok od „priateľov gongchao.org“ skúma premeny bojov migrantských pracujúcich v Číne za niekoľko posledných rokov. Paradigmatický príkladom je podľa autorov dlhotrvajúci štrajk v obuvníckych závodoch Yue Yuen z apríla 2014, o ktorom sa písalo nielen v svetových, ale aj českých a slovenských médiách. Pokračovat ve čtení „Nové štrajky v Číne“

November 1989: The Working Class Trapped Under the Velvet Tricolour

We are pleased to announce the English translation of our pamhplet on the Czechoslovak Velvet Revolution of 1989. In 2009, when it was originally published, we wrote: The demise of the Stalinist monopoly in November 1989 presented a relatively open situation… which the working class did not exploit to establish itself as an independent political force. This pamphlet emphasizes that the “socialist regime” was very successful at demobilizing the proletariat, and adds that the working class was prevented from finding its political, subversive face by the vanguard of the “Velvet Revolution”, the Civic Forum. Under its leadership, the working class became a prisoner of the concept of citizenship – and, defenceless as it was, later a passive victim of the infamous “tightening of belts” in the 1990s. The true symbol of November 1989 was no velvet, but rather a straitjacket knit from the civic tricolor.

The pamphlet is available as a free PDF below… Pokračovat ve čtení „November 1989: The Working Class Trapped Under the Velvet Tricolour“

Lidé, bděte!

Autonomie proleteriátu? Aktivita ve vaší komunitě? Dělnické hlídky? Omyl. V následujících řádcích vám stranický kádr KSČM osvětlí, že „díky technickému pokroku se nám dostala do ruky účinná zbraň – mobilní telefon.“ Pokud tedy někde uvidíte „vysmátou mládež ovlivněnou dýmem marihuany“ neváhajte a začněte práskat. Tento vysoce třídně uvědomělý postoj má i důležitý ekologický aspekt – ušetříte policii stohy papíru. Pokračovat ve čtení „Lidé, bděte!“

Poslední sbohem našemu příteli

Ve čtvrtek 25. března zemřel v Paříži po dlouhé a těžké nemoci Daniel (Bill), člen skupiny Mouvement Communiste, který pro nás díky svým zkušenostem a elánu znamenal hodně. Bylo mu 68 let. Tahle slova zazněla na jeho pohřbu.

Zásadový a autoritativní, ale laskavý a přátelský, tak znal Billa každý. Nebyl militantem, který by si navlékal a svlékal politický kabát podle toho, co se hodí.

První okamžik svého života militanta – roztržku s Komunistickou stranou Francie (PCF) a stalinismem – si prožil na vlastní kůži a se všemi dopady, které to mělo na jeho každodenní život: politická roztržka šla ruku v ruce s roztržkou s jeho rodinou, jeho milieu, nejbližším prostředím, s čtvrtí, v níž žil, a to v době, kdy měla PCF na pařížských „rudých předměstích“ stále hegemonii. Pokračovat ve čtení „Poslední sbohem našemu příteli“

Listopad 1989. Proletariát spoutaný sametovou trikolórou

V listopadu 1989 představoval odchod stalinistického monopolu ze scény relativně otevřenou situaci… které však dělnická třída nevyužila k tomu, aby se prosadila jako nezávislá politická síla. Aktuální brožurka KPK připomíná, že „socialistický režim“ byl totiž v demobilizaci proletariátu velmi úspěšný, a dodává, že tomu, aby třída našla svou politickou, subverzivní tvář během listopadu, poté zamezil předvoj „sametové revoluce“ Občanské fórum. Pod jeho vedením se dělnická třída stala vězněm konceptu občanství (a i díky tomu, že proti němu byla tak bezbranná, se stala tak pasivní obětí utahování si opasků v devadesátých letech). Opravdovým symbolem listopadu 1989 nebyl samet, ale svěrací kazajka spletená z občanské trikolóry. Pokračovat ve čtení „Listopad 1989. Proletariát spoutaný sametovou trikolórou“