Robotnícke nepokoje vo Foxconne, 2010 – 2013

V súvislosti s blížiacou sa prezentáciou o bojoch iOtrokov, ktorá sa bude konať 21. 3. v Prahe, 26. 3. v Brne a 27. 3. v Bratislave, prinášame (neúplný) zoznam štrajkov, okupácií a nepokojov v závodoch Foxconnu v rokoch 2010 – 2013. Preložili sme ho podľa gongchao.org.

Rok Mesiac Miesto Forma Účastníkov Dôvody/požiadavky
2010 September Chennai, India Okupačný štrajk 1 500 Mzdy, znovuzamestnanie prepustených odborárov
  November Foshan Štrajk 7 000 Mzdy, presun výroby
2011 Január Chengdu Nepokoje Desiatky Podmienky na ubytovni
  Marec Chengdu Štrajk 200 Mzdy
Október Shenzhen Spomalenie práce Desiatky Pracovné tempo
2012 Január Wuhan Hrozba samovraždami 150 Mzdy
  Január Yantai Štrajk 1 000 Mzdy
  Február Ningbo Štrajk Stovky Mzdy za prácu počas sviatkov
  Marec Taiyuan Štrajk 1 000 Mzdy
  Apríl Taiyuan Štrajk 2 000 Mzdy
  Apríl Wuhan Hrozba samovraždami 200 Mzdy, pracovné podmienky
  Apríl Shenzhen Okupácia strechy Desiatky Presun pracovných miest, výroby
  Máj Jundiai, Brazília Hrozba štrajkom 2 500 Preplnené autobusy, nekvalitná strava, žiadna pitná voda
  Jún Chengdu Nepokoje 1 000 Spor s bezpečnostnou službou
  September Taiyuan (čítajte viac) Nepokoje 2 000 Útok bezpečnostnej služby
  Október Zhengzhou (čítajte viac) Štrajk >3 000 Spor o normy kvality
2013 Január Fengcheng Štrajk, blokáda ulice >1 000 Mzdy, pracovné podmienky

Mapa tovární Foxconnu v Číne