November 1989: The Working Class Trapped Under the Velvet Tricolour

We are pleased to announce the English translation of our pamhplet on the Czechoslovak Velvet Revolution of 1989. In 2009, when it was originally published, we wrote: The demise of the Stalinist monopoly in November 1989 presented a relatively open situation… which the working class did not exploit to establish itself as an independent political force. This pamphlet emphasizes that the “socialist regime” was very successful at demobilizing the proletariat, and adds that the working class was prevented from finding its political, subversive face by the vanguard of the “Velvet Revolution”, the Civic Forum. Under its leadership, the working class became a prisoner of the concept of citizenship – and, defenceless as it was, later a passive victim of the infamous “tightening of belts” in the 1990s. The true symbol of November 1989 was no velvet, but rather a straitjacket knit from the civic tricolor.

The pamphlet is available as a free PDF below… Pokračovat ve čtení „November 1989: The Working Class Trapped Under the Velvet Tricolour“

Listopad 1989. Proletariát spoutaný sametovou trikolórou

V listopadu 1989 představoval odchod stalinistického monopolu ze scény relativně otevřenou situaci… které však dělnická třída nevyužila k tomu, aby se prosadila jako nezávislá politická síla. Aktuální brožurka KPK připomíná, že „socialistický režim“ byl totiž v demobilizaci proletariátu velmi úspěšný, a dodává, že tomu, aby třída našla svou politickou, subverzivní tvář během listopadu, poté zamezil předvoj „sametové revoluce“ Občanské fórum. Pod jeho vedením se dělnická třída stala vězněm konceptu občanství (a i díky tomu, že proti němu byla tak bezbranná, se stala tak pasivní obětí utahování si opasků v devadesátých letech). Opravdovým symbolem listopadu 1989 nebyl samet, ale svěrací kazajka spletená z občanské trikolóry. Pokračovat ve čtení „Listopad 1989. Proletariát spoutaný sametovou trikolórou“