Workers on the Government and Union Slide: from one defeat to another so far

Ever since the first days of this government’s term in office it has been clear that it will attack working-class living standards (the coalition parties promised this even before the election). The employees of the public sector were just the first ones in line. According to the government plans workers as a whole are soon to become the victims of cuts and reforms. The results of the beginning of the government offensive were therefore of great importance to all workers. What were they? The defeat of public sector employees has shown once again the impotence of union-led protests. Let’s review this defeat to draw some conclusions. Pokračovat ve čtení „Workers on the Government and Union Slide: from one defeat to another so far“

Some notes on, but not limited to, the transit strike of June 16, 2011 in the Czech Republic

A short text analyzing the transport strike which took place on June 16, 2011 in a protest against health and pension reform in Czech and its context. Pokračovat ve čtení „Some notes on, but not limited to, the transit strike of June 16, 2011 in the Czech Republic“

Pár poznámek nejen k dopravní stávce z 16. června

Protesty proti vládnímu útoku na životní podmínky pracujících, jakkoli jsou v odborovém rámci a jakkoli se ničeho nedomohly, jako by naznačovaly, že něco může být ve vzduchu. Přesto se, tak jako vždy, vyplatí přísná analýza víc než levičácké nadšenectví. Nabízíme několik postřehů k dopravní stávce.
Pokračovat ve čtení „Pár poznámek nejen k dopravní stávce z 16. června“

KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela

Odborová stávka z 24. června letošního roku byla namířena proti vládním reformám, ale nevypověděla jen o tom, nakolik si politici (ne)dělají z odborů hlavu. Naznačila též leccos o síle a moci odborů uvnitř dělnické třídy, o jejich schopnosti mobilizovat na pracovištích, ale i o stavu, v němž se proletariát v Česku nachází. Druhý bulletin KPK je věnován právě pokusu o zhodnocení červnové stávky – a dotýká se též otázky, z jaké akce má dělnická třída skutečný prospěch. Pokračovat ve čtení „KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela“