Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD

Dokumentárny film talianskych tvorcov Porto Marghera: Posledné ohne pre európskych divákov „objavila“ redakcia nemeckého časopisu Wildcat. Vyšiel ako DVD-príloha magazínu v zimnom čísle 2006/2007. V nasledujúcich mesiacoch redakcia v spolupráci s jednotlivcami i skupinami v rôznych krajinách preložila titulky k filmu a pripravila rozsiahly sprievodný booklet. Česko-slovenský preklad bookletu z dielne KPK je teraz voľne dostupný v elektronickej podobe.

Film (Porto Marghera: Gli ultimi fuochi, rež. Manuela Pellarini, 2004) je venovaný dianiu v priemyselnej zóne Porto Marghera neďaleko Benátok v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Vtedy sa ňou – rovnako ako zvyškom krajiny – prehnala vlna triednych bojov. Pracujúci v týchto bojoch s nevídanou razanciou nastolili mnohé problémy, ktoré zostávajú nevyriešené, napríklad otázku škodlivosti práce a vplyvu priemyslu na životné prostredie. Navyše rozvinuli inovatívne nezávislé politické organizácie – mimo odborov a politických strán – ktoré sú dodnes jedným z hlavných zdrojov úvah o robotníckej autonómii. Búrlivý cyklus triednych konfliktov dokázala zastaviť až kombinácia štátnej represie (20-tisíc procesov, štyri tisíce uväznených, tisíce politických emigrantov) a integrácie (prevzatie požiadaviek pracujúcich oficiálnymi „reprezentantmi“ robotníckej triedy, otvorenejšie odborové štruktúry, ústupky zo strany šéfov a štátu, atď.), ktorá viedla k zániku robotníckej autonómie. Celé obdobie dodnes patrí k málo preskúmaným stránkam talianskych dejín, a Posledné ohne sú, aj napriek tomu, že boli nakrútené oficiálnou televíznou spoločnosťou na zákazku benátskej vlády, jedným z mála zdrojov „z prvej ruky“, ktoré sú dostupné českým/slovenským záujemcom o túto problematiku.

Redakcia časopisu Wildcat pripravila rozsiahly sprievodný booklet, ktorý obsah filmu zasadzuje do historického kontextu a prehlbuje témy, ktoré zhruba hodinový dokument len načrtáva. KPK celý booklet preložili do česko-slovenčiny. Spolu s filmom sme ho v decembri 2007 prezentovali na stretnutiach v Otrokoviciach a v Bratislave. Tí z vás, ktorí prezentácie zmeškali, nájdu booklet v kompletnej podobe tu.

Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD (PDF)

Stáhnout