Poslední sbohem našemu příteli

Ve čtvrtek 25. března zemřel v Paříži po dlouhé a těžké nemoci Daniel (Bill), člen skupiny Mouvement Communiste, který pro nás díky svým zkušenostem a elánu znamenal hodně. Bylo mu 68 let. Tahle slova zazněla na jeho pohřbu.

Zásadový a autoritativní, ale laskavý a přátelský, tak znal Billa každý. Nebyl militantem, který by si navlékal a svlékal politický kabát podle toho, co se hodí.

První okamžik svého života militanta – roztržku s Komunistickou stranou Francie (PCF) a stalinismem – si prožil na vlastní kůži a se všemi dopady, které to mělo na jeho každodenní život: politická roztržka šla ruku v ruce s roztržkou s jeho rodinou, jeho milieu, nejbližším prostředím, s čtvrtí, v níž žil, a to v době, kdy měla PCF na pařížských „rudých předměstích“ stále hegemonii. Pokračovat ve čtení „Poslední sbohem našemu příteli“

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana Francúzska a jej odbory, CGT. Brožúra úspešne dekonštruuje mýtus o slávnom „Máji ’68“ a ukazuje, že situácia bola príležitosťou na autonómny boj − mimo politických strán a odborov − ktorú však francúzsky proletariát zmeškal a zaplatil za to trpkou porážkou. Následný retour à la normale („návrat k normálu“) však čoskoro narušili boje začiatkom sedemdesiatych rokov, ktorým sa v kontraste s mýtickým Májom obvykle venuje len malá pozornosť.

Pôvodný text vyšiel vo francúzštine v decembri 2006. Česko-slovenský preklad z dielne KPK je založený na anglickej verzii z roku 2008.

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich (PDF)

Stáhnout

R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968

Táto analýza aktivít takzvaného Hnutia 22. marca a robotnícko-študentského výboru, ktorý sa v máji a v júni 1968 schádzal v univerzitnom centre Censier na parížskej Sorbonne, pochádza z pera dvoch priamych účastníkov diania. Značná časť textu vznikala doslova „za pochodu“ a ponúka teda pohľad na májové udalosti tak, ako sa odohrávali pred očami militantov. V ďalšej časti brožúry autori predkladajú akési zovšeobecnenie jednotlivých skúseností a kritiku smerovanú do vlastných radov. Publikácia je tak na jednej strane vynikajúcim úvodom do dejín francúzskeho „Mája ’68“, no zároveň obsahuje cenné ponaučenia o úlohách militantov, charaktere ich intervencie, a o spolupráci robotníkov a „externistov“.

Z angličtiny preložil Arnošt Novák, v máji 2008 vydalo infocafé Krtkova Kolona + Kolektivně proti kapitálu.

R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968 (PDF)

Stáhnout

Květen/červen 1968 – Francie

S každými oslavami května 1968 ve Francii sílí mýtus, který zahaluje oparem skutečné historické události. Generální stávka a jejích deset miliónů stávkujících!

Mýty však mají být demontovány. Pokud ve Francii bylo mezi 20. květnem a 4. červnem deset miliónů námezdně pracujících, kteří nechodili do práce, neznamená to devět či deset miliónů aktivních stávkujících.

Stávkové hnutí, které začalo 14. května v Claas a South-Aviation, se rozšířilo do Renault Clon a poté prosáklo do celé země, zůstávalo minoritní (200 tisíc stávkujících 17. května), a to dokonce i v továrnách, kde stávky vypukly, i když v mnoha případech (tím nejzřetelnějším byl Cléon) akci vedli mladí dělníci, k nimž se často přidávali starší, často militanti stalinistických odborů CGT.

Bojovala menšina, která však těžila z benevolentní pasivity ostatních dělníků v továrnách.

Ale i když byly minoritní, představovaly tyto stávky pro stalinistickou Komunistickou stranu a CGT nebezpečí.

Strana a CGT se proto rozhodly začínající hnutí utopit, tím, že do něj vstoupí a dostanou pod svou kontrolu.

K tomu také došlo: až na několik výjimek stráví stávkující svou stávku tak, že zůstanou doma a nechají, aby továrnu okupoval a „stávku“ organizoval odborový aparát a jeho stoupenci. Navzdory výjimkám se manévr podařil a vše se vrátilo k normálním pořádkům.

Na prezentaci se pokusíme tyto události analyzovat, opírat se při tom budeme i o dvě přímá svědectví: jedno poskytne člen tehdejšího akčního výboru v Montreuil, druhé dělník, který spolu s dalšími zahájil stávku proti stalinistům v továrně Alsthom Saint-Ouen.

  • 23. května: Praha, Krtkova kolona (Sochařská 6), start v 18.00
  • 24. května: Bratislava, Klub spisovatelů (Laurinská 3), start v 17.00
  • 25. května: Zlín/Malenovice, U Tetoura (Švermova 91), start v 13.30

Pořádá Kolektivně proti kapitálu (KPK)

Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD

Dokumentárny film talianskych tvorcov Porto Marghera: Posledné ohne pre európskych divákov „objavila“ redakcia nemeckého časopisu Wildcat. Vyšiel ako DVD-príloha magazínu v zimnom čísle 2006/2007. V nasledujúcich mesiacoch redakcia v spolupráci s jednotlivcami i skupinami v rôznych krajinách preložila titulky k filmu a pripravila rozsiahly sprievodný booklet. Česko-slovenský preklad bookletu z dielne KPK je teraz voľne dostupný v elektronickej podobe. Pokračovat ve čtení „Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD“