Gianni Sbrogiò: Spomienky operaistického militanta II.

V pokračovaní rozhovoru (prvá časť tu) sa militant talianskej operaistickej skupiny Potere Operaio Gianni Sbrogiò vracia k vzťahu „externistov“ (teda študentov a univerzitných intelektuálov) k činnosti a bojom skupín, ktoré pôsobili na pracoviskách. V závere rozhovoru sa vyjadruje k postupnému rozkladu talianskeho hnutia v 70. rokoch: od integrácie požiadaviek autonómnych organizácií prostredníctvom odborov, cez ekonomickú krízu a premenu materiálnych podmienok boja, až po degeneráciu hnutia do ozbrojených skupín a následnú rozsiahlu štátnu represiu. Pokračovat ve čtení „Gianni Sbrogiò: Spomienky operaistického militanta II.“

Gianni Sbrogiò: Spomienky operaistického militanta I.

V roku 2008 sme v spolupráci s nemeckým časopisom Wildcat pripravili česko-slovenský preklad filmu Porto Marghera: Posledné ohne, ktorý sleduje históriu robotníckych bojov v talianskom petrochemickom priemysle. Súčasťou DVD je aj booklet (na stiahnutie v PDF), ktorý podrobnejšie opisuje historický kontext a význam tzv. operaizmu (z tal. operaio, robotník; v angl. niekedy workerism). Išlo o špecifický prúd v povojnovom talianskom marxizme, ktorý okrem množstva iných skupín a teoretikov (spomeňme napr. J. Hollowaya, ktorý v roku 2011 vystúpil na pražskom May Day) významne ovplyvnil aj naše chápanie politiky.

Teraz prinášame preklad rozhovoru s Giannim Sbrogiòm, jedným z aktérov udalostí, ktoré opisuje spomínaný film. V rozhovore sa možno dočítať napríklad o tom, akú štruktúru mali organizácie ako Potere Operaio a ako fungovali na regionálnej či celoštátnej úrovni, ako v nich prakticky vyzerala spolupráca intelektuálov a robotníkov, resp. „externistov“ a „internistov“, o limitoch zastupiteľskej politiky, ale tiež tom, ako sa boje pracujúcich v Taliansku vyvíjali – na pozadí meniacich sa ekonomických podmienok a reakcií štátu – od ich rozkvetu v šesťdesiatych rokoch až po intenzívnu represiu a rozklad koncom rokov sedemdesiatych. Pokračovat ve čtení „Gianni Sbrogiò: Spomienky operaistického militanta I.“

Rudá hlídka hovoří: k historii Dělnického výboru v továrně Magneti Marelli

Hnutí, které se přehnalo v letech 1968 až 1979 Itálií, bylo nejsilnějším vyjádřením dělnické autonomie po druhé světové válce. Bylo zakořeněno na pracovištích, ale zasáhlo celou společnost, spojovalo praktickou kritiku konkrétních aspektů vykořisťování na pracovišti (a boj za vyšší mzdy či nižší pracovní tempo) s obecnou kritikou diktatury kapitálu (námezdní práce jako takové), dospělo, v různé míře, ke kritice státu, náboženství i patriarchální rodiny, odmítlo „dělnické“ politické strany i odbory, dotklo se otázky násilí. Dělnická třída tehdy odmítla být motorem kapitalistického rozvoje a nastoupila cestu k tomu, stát se motorem jeho zničení. V závěrečné fázi tamního hnutí, v druhé polovině sedmdesátých let, byl jeho centrem milánský region a jeho nejpokročilejším pilířem Dělnický výbor v továrně Magneti Marelli. Jeho historii dokumentuje kniha italského historika Emilia Mentastiho La Guardia Rossa Racconta (Rudá hlídka hovoří), kterou do francouzštiny přeložila skupina Mouvement Communiste a vydalo nakladatelství Les Nuits Rouges. Přinášíme předmluvy překladatele a autora, které aspoň v kostce vypovídají o dění v továrně i hnutí jako celku. Pokračovat ve čtení „Rudá hlídka hovoří: k historii Dělnického výboru v továrně Magneti Marelli“

Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD

Dokumentárny film talianskych tvorcov Porto Marghera: Posledné ohne pre európskych divákov „objavila“ redakcia nemeckého časopisu Wildcat. Vyšiel ako DVD-príloha magazínu v zimnom čísle 2006/2007. V nasledujúcich mesiacoch redakcia v spolupráci s jednotlivcami i skupinami v rôznych krajinách preložila titulky k filmu a pripravila rozsiahly sprievodný booklet. Česko-slovenský preklad bookletu z dielne KPK je teraz voľne dostupný v elektronickej podobe. Pokračovat ve čtení „Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD“