Cyklus bojů v Itálii 1968-1980: prezentace v Mostě

Hnutí, které se během dvanácti let přelilo Itálií, zatřáslo ekonomikou, státem i celou společností. Zasáhlo velké továrny i malé firmy, průmysl i zdravotnický sektor, začalo na pracovištích, ale nezastavilo se tam a dosáhlo i mimo ně, na sousedství, vypořádávalo se s otázkou násilí. Ale především – po zaměstnavatelích a státu hnutí nic nežádalo, ale organizovalo se k tomu, aby si samo bralo, a dokázalo zpochybňovat celý systém námezdní práce, despotismus kapitálu, státní justici či patriarchální rodinu. A ve svém rámci dokázalo praktikovat svobodu a experimentovat s jinými společenskými vztahy.

Prezentace o politickém cyklu třídních bojů v Itálii v letech 1968 až 1980 se koná v centru Ateneo v Mostě ve čtvrtek 24. ledna. Startujeme v 19.00 hodin, po večeři (od 18.30).

Prezentaci můžete brát jako úvod do italské zkušenosti před pražskou prezentací Giana Sbrogia. Militant a přední protagonista dělnického výboru a dělnického shromáždění v italské chemičce v Porto Margheře, která byla jedním z nejsilnějších center dělnické moci v Itálii v první polovině 70. let, přijede do Prahy hovořit o tehdejším boji i lekcích z něj pro dnešek počátkem dubna 2013. Dvoudílný rozhovor s Gianem si přečtěte tady a tady, o pozadí dělnické moci v Porto Margheře a kontextu celého italského politického cyklu tady.