K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip

Dnes, 28. 5. 2012, uplynulo 141 rokov od porážky Parížskej komúny. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli sprístupniť Marxov text, ktorý doteraz v českom preklade na internete nebol k dispozícii. Občiansku vojnu vo Francúzsku napísal Marx pôvodne ako sériu vyhlásení generálnej rady Prvej Internacionály. Obsahuje podrobnú analýzu predností a limitov parížskeho povstania. Zároveň patrí k prameňom, na ktoré odkazujú spory o Marxovom poňatí štátu, takže dodnes tvorí užitočný študijný materiál. Súčasťou vydania je aj predslov F. Engelsa a krátka chronológia udalostí.

Chceme tiež upozorniť na zaujímavý projekt britského režiséra Petra Watkinsa: La Commune (Paris, 1871) (2000). Tému spracúva v podobe „hraného dokumentu“ s hrozivou minutážou – film má bezmála šesť hodín. Viac nebudeme prezrádzať, pretože nechceme pokaziť zážitok. Film je k dispozícii v niekoľkých formátoch na stránke, na ktorú odkazujeme nižšie.