K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip

Dnes, 28. 5. 2012, uplynulo 141 rokov od porážky Parížskej komúny. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli sprístupniť Marxov text, ktorý doteraz v českom preklade na internete nebol k dispozícii. Občiansku vojnu vo Francúzsku napísal Marx pôvodne ako sériu vyhlásení generálnej rady Prvej Internacionály. Obsahuje podrobnú analýzu predností a limitov parížskeho povstania. Zároveň patrí k prameňom, na ktoré odkazujú spory o Marxovom poňatí štátu, takže dodnes tvorí užitočný študijný materiál. Súčasťou vydania je aj predslov F. Engelsa a krátka chronológia udalostí. Pokračovat ve čtení „K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip“

Rudá hlídka hovoří: k historii Dělnického výboru v továrně Magneti Marelli

Hnutí, které se přehnalo v letech 1968 až 1979 Itálií, bylo nejsilnějším vyjádřením dělnické autonomie po druhé světové válce. Bylo zakořeněno na pracovištích, ale zasáhlo celou společnost, spojovalo praktickou kritiku konkrétních aspektů vykořisťování na pracovišti (a boj za vyšší mzdy či nižší pracovní tempo) s obecnou kritikou diktatury kapitálu (námezdní práce jako takové), dospělo, v různé míře, ke kritice státu, náboženství i patriarchální rodiny, odmítlo „dělnické“ politické strany i odbory, dotklo se otázky násilí. Dělnická třída tehdy odmítla být motorem kapitalistického rozvoje a nastoupila cestu k tomu, stát se motorem jeho zničení. V závěrečné fázi tamního hnutí, v druhé polovině sedmdesátých let, byl jeho centrem milánský region a jeho nejpokročilejším pilířem Dělnický výbor v továrně Magneti Marelli. Jeho historii dokumentuje kniha italského historika Emilia Mentastiho La Guardia Rossa Racconta (Rudá hlídka hovoří), kterou do francouzštiny přeložila skupina Mouvement Communiste a vydalo nakladatelství Les Nuits Rouges. Přinášíme předmluvy překladatele a autora, které aspoň v kostce vypovídají o dění v továrně i hnutí jako celku. Pokračovat ve čtení „Rudá hlídka hovoří: k historii Dělnického výboru v továrně Magneti Marelli“