Čítanie Kapitálu: rozhovor pre Blacklist

V máji tohto roku vyšlo prvé číslo magazínu Blacklist, ktorý je mladším papierovým súrodencom Blackblogu. Súčasťou čísla bol aj rozhovor s jedným z našich členov, venovaný čítaniu a debatám o Marxovom Kapitáli, ktoré organizujeme už štvrtým rokom. Interview si teraz môžete prečítať aj online. Pokračovat ve čtení „Čítanie Kapitálu: rozhovor pre Blacklist“

K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip

Dnes, 28. 5. 2012, uplynulo 141 rokov od porážky Parížskej komúny. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli sprístupniť Marxov text, ktorý doteraz v českom preklade na internete nebol k dispozícii. Občiansku vojnu vo Francúzsku napísal Marx pôvodne ako sériu vyhlásení generálnej rady Prvej Internacionály. Obsahuje podrobnú analýzu predností a limitov parížskeho povstania. Zároveň patrí k prameňom, na ktoré odkazujú spory o Marxovom poňatí štátu, takže dodnes tvorí užitočný študijný materiál. Súčasťou vydania je aj predslov F. Engelsa a krátka chronológia udalostí. Pokračovat ve čtení „K. Marx o Parížskej komúne + filmový tip“

Karl Marx slaví narozky

Před 194 lety se v německém Trevíru narodil Karl Marx. Při této příležitosti dáváme k dispozici dva texty, které se v češtině zatím na webu neobjevili: Ke kritice politické ekonomie (1859) a tzv. Kritiku gothajského programu (1875).

Každý podle svých schopností, ale dárky pro všechny! Pokračovat ve čtení „Karl Marx slaví narozky“