R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968

Táto analýza aktivít takzvaného Hnutia 22. marca a robotnícko-študentského výboru, ktorý sa v máji a v júni 1968 schádzal v univerzitnom centre Censier na parížskej Sorbonne, pochádza z pera dvoch priamych účastníkov diania. Značná časť textu vznikala doslova „za pochodu“ a ponúka teda pohľad na májové udalosti tak, ako sa odohrávali pred očami militantov. V ďalšej časti brožúry autori predkladajú akési zovšeobecnenie jednotlivých skúseností a kritiku smerovanú do vlastných radov. Publikácia je tak na jednej strane vynikajúcim úvodom do dejín francúzskeho „Mája ’68“, no zároveň obsahuje cenné ponaučenia o úlohách militantov, charaktere ich intervencie, a o spolupráci robotníkov a „externistov“.

Z angličtiny preložil Arnošt Novák, v máji 2008 vydalo infocafé Krtkova Kolona + Kolektivně proti kapitálu.

R. Gregoire − F. Perlman: Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968 (PDF)

Stáhnout

Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD

Dokumentárny film talianskych tvorcov Porto Marghera: Posledné ohne pre európskych divákov „objavila“ redakcia nemeckého časopisu Wildcat. Vyšiel ako DVD-príloha magazínu v zimnom čísle 2006/2007. V nasledujúcich mesiacoch redakcia v spolupráci s jednotlivcami i skupinami v rôznych krajinách preložila titulky k filmu a pripravila rozsiahly sprievodný booklet. Česko-slovenský preklad bookletu z dielne KPK je teraz voľne dostupný v elektronickej podobe. Pokračovat ve čtení „Porto Marghera: Posledné ohne – booklet k DVD“