Dve nové mini-brožúry

V poslednom období sme priniesli niekoľko dlhších textov venovaných bojom zamestnancov v čínskych fabrikách Foxconnu, pracovným podmienkam v továrňach tejto firmy v Českej republike a na Slovensku, ale tiež perspektívam triedneho boja v prudko sa rozvíjajúcej čínskej kapitalistickej ekonomike. Najdôležitejšie texty sme sa rozhodli spojiť a ponúknuť vo forme dvoch brožúr, ktoré sme včera predstavili na pražskom Anarchistickom festivale knihy.

Tak ako všetky ostatné publikácie, aj tieto brožúry dávame k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Foxconn v Českej republike a na Slovensku

Prvá brožúra je venovaná pôsobeniu Foxconnu v Čechách (Pardubice, Kutná Hora) a na Slovensku (Nitra).

Obsahuje:

  • Štúdiu Rutvice Andrijašević a Deviho Sacchetta o oboch českých závodoch. Tento text sme pôvodne uverejnili v troch častiach (1, 2, 3) na blogu KPK. Obsahuje veľa cenných svedectiev bývalých i súčasných zamestnancov a agentúrnych pracovníkov Foxconnu, pričom špeciálny dôraz kladie na otázky migrácie, úlohy pracovných agentúr a firemnej regulácie každodenného života pracujúcich.
  • Materiál o nitrianskom Foxconne z koprodukcie KPK a gongchao.org, ktorý zahŕňa spomienky bývalej zamestnankyne tejto fabriky a podrobnú chronológiu výroby televízorov Sony/Foxconn na Slovensku (pôvodne na blogu KPK).

Brožúra „Foxconn v Českej republike a na Slovensku“ v PDF

Gongchao.org

Druhá brožúra obsahuje dva texty z dielne gongchao.org:

  • Článok Ľavicová slepá ulička verzus deštruktívna kritika, ktorý predstavuje zrozumiteľnú históriu posledných 35 rokov kapitalistického rozvoja a triedneho boja v Číne. Zaoberá sa tiež otázkou, ako čeliť represii štátu a diktátu kapitálu a zároveň sa vyhnúť ľavicovým ilúziám o (demokratizovaných) odboroch a prekročiť perspektívu akvitizmu mimovládnych organizácií. Text naznačuje cestu: treba rozumieť triednej kompozícii a využívať metódu robotníckeho výskumu pre boj (workers‘ inquiry);
  • Text Proti fetišu reprezentácie: Triedny boj v Číne za hranicami ľavicového „veľkého rozprávania“ kritizuje rozšírenú predstavu, že to, čo bojom v Číne (i inde) chýba, je inštitucionalizovaná forma, akú im môžu poskytnúť napríklad („nezávislé“) odbory. Článok presvedčivo ukazuje, že uvedená predstava, hoci môže byť dobre mienená, skrýva nebezpečenstvo integrácie a pacifikácie triedneho konfliktu. Zároveň načrtáva alternatívu: autonómiu pracujúcich a rozvoj robotníckej moci na pracovisku. Dodajme, že text ukážkovým a veľmi prístupným spôsobom pracuje s pojmom triednej (re)kompozície.

Brožúra „Gongchao.org“ v PDF

Ďalšie texty

…o Foxconne nájdete tu: Foxconn: Texty, filmy a plány.