La lutte contre la crise: Nous ne pouvons seulement compter que sur nous-mêmes!

Pour tirer un bilan du rapport de force entre prolétariat et capital, et pour pointer le fait que la classe ouvrière n’a pas utilisé ces dernières années de boom économique pour améliorer ce rapport de force, pour indiquer que, d’un certain point devue, la crise est venue au meilleur moment pour les patrons et montrer comment ils l’ont utilisée dans leur offensive, pour démontrer que l’on peut se défendre contre la crise en protégeant juste nos intérêts égoïstes de classe comme les patrons le font, tout cela était le but de notre tract (PDF) que nous avons distribué à la manifestation syndicale, à Prague, le 16 mai 2009.

Odbory a politický boj

Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov až po leninistov. Proti trockistickým ilúziám o obrode „starých“, integrovaných odborov, i proti anarchosyndikalistickej viere v možnosť „nových“, alternatívnych či radikálnych odborov, stavia perspektívu nezávislých proletárskych štruktúr, ktoré politický boj spájajú s materiálnym základom bezprostredných ekonomických požiadaviek a prekonávajú tak tradičnú separáciu medzi nimi. Pokračovat ve čtení „Odbory a politický boj“

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana Francúzska a jej odbory, CGT. Brožúra úspešne dekonštruuje mýtus o slávnom „Máji ’68“ a ukazuje, že situácia bola príležitosťou na autonómny boj − mimo politických strán a odborov − ktorú však francúzsky proletariát zmeškal a zaplatil za to trpkou porážkou. Následný retour à la normale („návrat k normálu“) však čoskoro narušili boje začiatkom sedemdesiatych rokov, ktorým sa v kontraste s mýtickým Májom obvykle venuje len malá pozornosť.

Pôvodný text vyšiel vo francúzštine v decembri 2006. Česko-slovenský preklad z dielne KPK je založený na anglickej verzii z roku 2008.

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich (PDF)

Stáhnout

Květen/červen 1968 – Francie

S každými oslavami května 1968 ve Francii sílí mýtus, který zahaluje oparem skutečné historické události. Generální stávka a jejích deset miliónů stávkujících!

Mýty však mají být demontovány. Pokud ve Francii bylo mezi 20. květnem a 4. červnem deset miliónů námezdně pracujících, kteří nechodili do práce, neznamená to devět či deset miliónů aktivních stávkujících.

Stávkové hnutí, které začalo 14. května v Claas a South-Aviation, se rozšířilo do Renault Clon a poté prosáklo do celé země, zůstávalo minoritní (200 tisíc stávkujících 17. května), a to dokonce i v továrnách, kde stávky vypukly, i když v mnoha případech (tím nejzřetelnějším byl Cléon) akci vedli mladí dělníci, k nimž se často přidávali starší, často militanti stalinistických odborů CGT.

Bojovala menšina, která však těžila z benevolentní pasivity ostatních dělníků v továrnách.

Ale i když byly minoritní, představovaly tyto stávky pro stalinistickou Komunistickou stranu a CGT nebezpečí.

Strana a CGT se proto rozhodly začínající hnutí utopit, tím, že do něj vstoupí a dostanou pod svou kontrolu.

K tomu také došlo: až na několik výjimek stráví stávkující svou stávku tak, že zůstanou doma a nechají, aby továrnu okupoval a „stávku“ organizoval odborový aparát a jeho stoupenci. Navzdory výjimkám se manévr podařil a vše se vrátilo k normálním pořádkům.

Na prezentaci se pokusíme tyto události analyzovat, opírat se při tom budeme i o dvě přímá svědectví: jedno poskytne člen tehdejšího akčního výboru v Montreuil, druhé dělník, který spolu s dalšími zahájil stávku proti stalinistům v továrně Alsthom Saint-Ouen.

  • 23. května: Praha, Krtkova kolona (Sochařská 6), start v 18.00
  • 24. května: Bratislava, Klub spisovatelů (Laurinská 3), start v 17.00
  • 25. května: Zlín/Malenovice, U Tetoura (Švermova 91), start v 13.30

Pořádá Kolektivně proti kapitálu (KPK)