Some notes on, but not limited to, the transit strike of June 16, 2011 in the Czech Republic

A short text analyzing the transport strike which took place on June 16, 2011 in a protest against health and pension reform in Czech and its context. Pokračovat ve čtení „Some notes on, but not limited to, the transit strike of June 16, 2011 in the Czech Republic“

Pár poznámek nejen k dopravní stávce z 16. června

Protesty proti vládnímu útoku na životní podmínky pracujících, jakkoli jsou v odborovém rámci a jakkoli se ničeho nedomohly, jako by naznačovaly, že něco může být ve vzduchu. Přesto se, tak jako vždy, vyplatí přísná analýza víc než levičácké nadšenectví. Nabízíme několik postřehů k dopravní stávce.
Pokračovat ve čtení „Pár poznámek nejen k dopravní stávce z 16. června“

Třídní kniha č. 3: Pracující na vládní a odborové klouzačce: od prohry k prohře

Nové číslo Třídní knihy si všímá, o co se hrálo při prvním útoku vládní koalice na životní podmínky pracující třídy v Česku, při útoku, jehož terčem byli zaměstnanci a zaměstnankyně veřejné sféry. Shrnuje kroky vlády i odborů (a absenci vlastní aktivity pracujících), důvody vládního vítězství a přibližuje, jaké nebezpečí i šance na třídu čekají v nejbližší době. Třídní knihu číslo tři jsme představili na pražské prezentaci na konci ledna. Pokračovat ve čtení „Třídní kniha č. 3: Pracující na vládní a odborové klouzačce: od prohry k prohře“

Reformy a my: jaké máme šance?

Dotknou se nás všech, studujících, pracujících, nezaměstnaných i seniorů. O dopadu vládních opatření na naše peněženky se píše, jak nám ale zhorší podmínky i v politickém smyslu? Proč k nim dochází, proč na ně nejsou kroky odborů a postoje levicových občanských iniciativ adekvátní odpovědí a jaké možnosti dává současná situace nám samotným?

Na prezentaci a následné diskusi nebudeme zakládat „přípravný výbor pro masové hnutí za svržení vlády“ a nebudeme se dopouštět bombastických rétorických cvičení. Možná ale lépe pochopíme, v čem spočívá nebezpečí reforem, jaký je jejich kontext, proč je vláda (aspoň prozatím) na koni a co můžeme dělat my.

Úterý 25. ledna od 19.00 hodin, Cross Club, Praha.

Jak a proč bojovat proti propouštění?

Text francúzsko-belgickej skupiny Mouvement Communiste z roku 2005 je venovaný problému, ktorý súvisí s charakterom kapitalistickej výroby samej: masovému prepúšťaniu a zatváraniu podnikov či prevádzok v dôsledku krízy a/alebo reštrukturalizácie. Bez nárokov na formuláciu abstraktných a večne platných princípov hľadá pozíciu, ktorú by zoči-voči prepúšťaniu mali zaujať komunisti a bojovní pracujúci. Na príklade niekoľkých bojov vo Francúzsku v rozmedzí rokov 1972–2001 ukazuje, že nech už v tejto situácii vyvinie robotnícka trieda akúkoľvek aktivitu, nemôže sa spoliehať na odbory, politické strany, ba ani dobromyseľných ľavičiarov, ale len na vlastné sebavedomie a kolektívnu silu – na seba samu ako autonómneho aktéra.

Myslíme si, že v kontexte prepúšťania, ktoré po niekoľkých rokoch nerušeného hospodárskeho boomu priniesla ekonomická kríza do Čiech i na Slovensko, by táto brožúra mohla pomôcť nielen pri vyjasňovaní teoretických stanovísk, ale i pri hľadaní praktických možností intervencie v bojoch. V elektronickej podobe si ju môžete stiahnuť tu.

Jak a proč bojovat proti propouštění? (PDF)

Stáhnout

Odbory a politický boj

Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov až po leninistov. Proti trockistickým ilúziám o obrode „starých“, integrovaných odborov, i proti anarchosyndikalistickej viere v možnosť „nových“, alternatívnych či radikálnych odborov, stavia perspektívu nezávislých proletárskych štruktúr, ktoré politický boj spájajú s materiálnym základom bezprostredných ekonomických požiadaviek a prekonávajú tak tradičnú separáciu medzi nimi. Pokračovat ve čtení „Odbory a politický boj“

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich

Publikácia francúzskej skupiny Mouvement Communiste je podrobným rozborom priebehu triednych bojov vo Francúzsku v máji a v júni 1968. Zameriava sa najmä na generálny štrajk (13. mája) a dianie na pracoviskách (napr. Sud Aviation, fabriky Renaultu v okolí Paríža, parížska hromadná doprava), pričom zdôrazňuje úlohu, ktorú pri „pohltení“ a pacifikovaní energie pracujúcich zohrala Komunistická strana Francúzska a jej odbory, CGT. Brožúra úspešne dekonštruuje mýtus o slávnom „Máji ’68“ a ukazuje, že situácia bola príležitosťou na autonómny boj − mimo politických strán a odborov − ktorú však francúzsky proletariát zmeškal a zaplatil za to trpkou porážkou. Následný retour à la normale („návrat k normálu“) však čoskoro narušili boje začiatkom sedemdesiatych rokov, ktorým sa v kontraste s mýtickým Májom obvykle venuje len malá pozornosť.

Pôvodný text vyšiel vo francúzštine v decembri 2006. Česko-slovenský preklad z dielne KPK je založený na anglickej verzii z roku 2008.

Máj−jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich (PDF)

Stáhnout

KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela

Odborová stávka z 24. června letošního roku byla namířena proti vládním reformám, ale nevypověděla jen o tom, nakolik si politici (ne)dělají z odborů hlavu. Naznačila též leccos o síle a moci odborů uvnitř dělnické třídy, o jejich schopnosti mobilizovat na pracovištích, ale i o stavu, v němž se proletariát v Česku nachází. Druhý bulletin KPK je věnován právě pokusu o zhodnocení červnové stávky – a dotýká se též otázky, z jaké akce má dělnická třída skutečný prospěch. Pokračovat ve čtení „KPK Bulletin č. 2: 24. červen 2008: stávka, která dala pracujícím málo a šéfy nezabolela“